Przy budowie domu, zakupie działki albo jej podziale usługi geodety są niezbędne. Korzystają z nich zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Z biurami geodezyjnymi szczególnie chętnie współpracują również firmy budowlane i deweloperskie, ponieważ biura geodezyjne zajmują się kompleksową obsługą inwestycji w zakresie pomiarów gruntów i tyczenia budynków. Czym dokładnie zajmują się profesjonaliści?

Czym zajmują się geodeci?

Pomiary geodezyjne od lat stanowią podstawę do opracowywania map, czy dokumentów prawnych dotyczących podziału nieruchomości, i nie jest możliwe przeprowadzenie bez nich żadnej inwestycji budowlanej. Takie pomiary każdorazowo mogą być wykonane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Kompleksowy wachlarz usług w tym zakresie proponuje biuro geodezyjne Dariusza Kołosińskiego. Profesjonalista oferuje takie usługi, jak:

  • podziały działek i gruntów,
  • rozgraniczenie nieruchomości,
  • tyczenie budynków,
  • wykonywanie pomiarów geodezyjnych,
  • wykonywanie map geodezyjnych,
  • wznawianie granic,
  • ewidencja budynków,
  • mapy do celów prawnych,
  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe.

Mapy do celów projektowych wykonywane są przez pracownię geodezyjną Dariusza Kołosińskiego dla klientów indywidualnych oraz pod duże inwestycje drogowe i przemysłowe. Takie mapy są szczegółowym odwzorowaniem map zasadniczych i obejmują opracowania kartograficzne dla dokumentacji geodezyjnej. Są także niezbędnym elementem dokumentacji budowlanej, bez którego niemożliwe jest np. rozpoczęcie budowy. Specjalista wykonuje także pomiary GPS oraz przeprowadza inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli, dróg, przyłączy i obiektów liniowych.

Jak wybrać biuro geodezyjne?

Usługi, którymi zajmują się geodeci i kartografowie są w pewnym zakresie regulowane przez prawo budowlane, dlatego zadania realizowane na rzecz inwestorów prywatnych i firm powinny być wykonane z najwyższą dokładnością i w sposób rzetelny. Zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa z branży budowlanej, przy wyborze biura geodezyjnego powinny kierować się jego doświadczeniem – osoba, która wyznaczy granice działki czy zajmie się tyczeniem budynku powinna podejść do zadania w sposób rzetelny i zgodny ze sztuką.

Taką gwarancję daje firma Usługi Geodezyjne Dariusz Kołosiński, oferująca kompleksowe usługi geodezyjne w woj. lubelskim. Specjaliści posiadają wszelkie konieczne uprawnienia do wykonywania zawodu oraz służą profesjonalnym doradztwem. Geodeta zapewnia pełną obsługę geodezyjną na placu budowy.