Coraz bardziej zaawansowane technologie budowlane, a także rozwój budownictwa wielkopowierzchniowego i prefabrykacyjnego spowodowało, że dzisiaj przy niemalże każdej większej inwestycji liczy się bardzo proces analityczny i przygotowawczy oparty o działania geotechników. Świadomi inwestorzy wykorzystują ich wiedzę między innymi do optymalizowania nakładów finansowych. Określone ekspertyzy pozwalają bowiem wybierać najlepsze rozwiązania konstrukcyjne, które sprzyjają wysokiej jakości prac. Tu warto dowiedzieć się, czym jest sondowanie CPT/CPTU.

Czym jest sondowanie statyczne?

Jednym z podstawowych badań geotechnicznych polowych, które są ważne przy większych inwestycjach budowlanych jest sondowanie statyczne w wersji CPT oraz CPTU. Polega ono na wciskaniu specjalnego stożka pomiarowego w grunt z określoną, stałą prędkością. Głowica wyposażona jest przy tym w złożony system czujników rejestrujących, które gwarantują wyniki rzeczywiste w stanie pierwotnym. Wyniki dzięki temu są bardzo miarodajne, a dużą zaletą tejże technologii jest również jej bezinwazyjność. Sondowanie gruntu jest jedną z niewielu metod pomiaru grunty, które nie wpływają na strukturę badanego obszaru.

Sonda CPT i CPTU

Sondowanie statyczne jest przeprowadzane różnego rodzaju sondami. Wśród nich wyróżnia się przede wszystkim technologie CPT oraz rozszerzone CPTU. To te drugie pozwalają dzięki pomiarowi ciśnienia porowego gruntu uzyskać więcej parametrów. Mogą one dotyczyć między innymi spójności gruntu, czy niedrenowanej wytrzymałości na ścinanie. Sondy CPTU pozwalają zatem również określić warunki wodne w podłożu, czego nie gwarantuje sondowanie statyczne CPT.

Zastosowanie sondowania CPTU

Sondowanie CPT i CPTU uznawane jest za podstawową i najbardziej rozpowszechnioną technologię pomiarową w geotechnice. Badania wykonywane są przy różnych inwestycjach przemysłowych, komercyjnych, mieszkalnych, czy energetycznych, czy też przy działaniach dotyczących ochrony środowiska. Sondowanie można wykonywać w  gruntach sypkich, spoistych, organicznych oraz nasypowych, dzięki czemu jest uniwersalnym rodzajem badania gruntu. Wspomniane badanie poziomu zwierciadła wody gruntowej pozwala na jeszcze szersze zastosowanie CPTU.

Co pozwala określić sondowanie CPT i CPTU?

Badania geotechniczne oparte o sondowanie CPT i CPTU dotyczą bardzo rozległych analiz gruntu. Mowa o określaniu stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych, czy o określaniu plastyczności gruntów spoistych. Sondowanie pozwala uzyskać informacje na temat wytrzymałości gruntu na ścinanie, czy pozwala wyznaczyć kilka ważnych wskaźników. Mowa m.in. o module ściśliwości wtórnej, o module odkształcenia, o efektywnym kącie tarcia wewnętrznego, o filtracji w kierunku poziomu, czy o prekonsolidacji gruntu.

Kto wykonuje sondowanie CPTU?

Sondowaniem gruntów metodą statyczną CPTU zajmują się tylko szeroko wyspecjalizowane i doświadczone pracownie geotechniczne takie, jak grupa MENARD. To właśnie takie firmy gwarantują również usługi w zakresie badań zanieczyszczenia wody, czy działania dotyczące wzmacniania gruntu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o tym procesach więcej, koniecznie odwiedź dedykowaną stronę www pracowni MENARD.