Prace ziemne są kluczowym elementem większości inwestycji budowlanych. Dopiero na właściwie przygotowanym gruncie możliwe jest bowiem posadowienie obiektów, a także doprowadzenie do nich najważniejszych mediów. Roboty w tym zakresie warto powierzyć fachowcom, którzy dzięki doświadczeniu, kwalifikacjom i dostępności ciężkiego sprzętu wykonają je w sposób prawidłowy i profesjonalny.

Niezbędne wykopy na działce

Jedną z typowych prac ziemnych jest tworzenie wykopów, które są budowlą ziemną wykorzystywaną w wielu celach. Najczęściej są to wykopy fundamentowe, dające możliwość stworzenia budynków podpiwniczonych, które będą opierać się na klasycznych ławach fundamentowych umieszczonych w ziemi. Uprzednio stworzony wykop za pomocą koparkoładowarki będzie również przydatny przy doprowadzaniu mediów do działki z istniejących już sieci.

Wykopy pod instalacje dotyczą zarówno układów elektrycznych, jak i kanalizacji czy wodociągów. Odpowiedni sprzęt i prawidłowa realizacja prac ziemnych pozwala stworzyć nawet wykopy pod zbiorniki wodne znajdujące się na działce – stawy czy oczka wodne. Roboty w tym zakresie powinny być przeprowadzone profesjonalnie, dlatego tak istotny jest wybór właściwej firmy. Do najlepszych przedsiębiorstw w branży zalicza się Transport i roboty ziemne Ireneusz Ołowski – oferta specjalistów obejmuje jednak nie tylko wykopy, ale również szereg innych prac związanych z przygotowaniem terenu. Jakie jeszcze roboty są w stanie zrealizować tego typu firmy?

Rozbiórka i wyrównanie terenu

Niekiedy na działce podlegającej pod konkretną inwestycję znajdują się obiekty, które kwalifikują się do rozbiórki. Ich wyburzenie to kolejna z robót, jakie należy zlecić wyłącznie właściwie wyposażonym firmom zajmującym się pracami ziemnymi. Po usunięciu obiektów i materiałów powstałych w trakcie ich wyburzania, specjaliści mogą zająć się także wyrównywaniem terenu. Niwelacja, rekultywacja i kształtowanie to kolejne z usług wykonywanych w ramach prac ziemnych.

Grunt może zostać również poddany kompleksowej wymianie. Jeśli nie nadaje się on pod budowę obiektu ze względu na swoją charakterystykę, należy zlecić roboty ziemne właśnie w postaci wymiany gruntu. Teren należy przygotować nie tylko pod konstruowanie budynków, ale i np. ścieżek czy dróg z kostki brukowej. W tym celu realizowane jest tzw. korytowanie podłoża, czyli usunięcie wierzchniej warstwy gruntu. W przypadku większych działek trudno jest wykonać prace w tym zakresie manualnie, dlatego o wiele lepszym rozwiązaniem jest zlecenie realizacji robót firmie dysponującej ciężkim sprzętem w postaci koparkoładowarek i spycharek.