W jaki sposób należy składować gnojowicę?

Materiał partnera
2019-07-02
zbiornik na gnojowicę

Składowanie nawozów naturalnych może mieć negatywne skutki dla środowiska naturalnego. Powoduje zanieczyszczenie gleby, a przy niewłaściwym zabezpieczeniu może skazić wody gruntowe. Jest to szczególnie niebezpieczne w pobliżu ujęcia wody oraz miejsc, w których jest wytwarzana żywność. Czym jest gnojowica i jakie przepisy obowiązują w zakresie tworzenia zbiorników do jej przechowywania?

Czym jest gnojowica?

Gnojowica to płynna forma przefermentowanej mieszaniny odchodów zwierzęcych oraz wody. Może zawierać niewielką domieszkę niewykorzystanej paszy, lecz jest pozbawiona ściółki. Nawóz ten pochodzi z ferm i gospodarstw, które korzystają z systemów bezściółkowych. Może z powodzeniem zastępować tradycyjny obornik, którym powszechnie nawozi się pola uprawne. Do jej przechowywania stosuje się specjalne zbiorniki, które muszą być szczelne i charakteryzować się odpowiednią wielkością – dostosowaną indywidualnie do wielkości każdego gospodarstwa. Producentem wysokiej jakości zbiorników na gnojowicę wyprodukowanych według wszystkich polskich standardów jest między innymi firma Thye-Lokenberg, której siedziba znajduje się w Tomaszowie. Ze względu na rosnącą popularność systemów bezściółkowych, gnojowica jest coraz częściej spotykanym odpadem pochodzącym z produkcji zwierzęcej.

Budowa zbiornika na gnojowicę

Jeśli pojemność zbiornika nie przekracza 25 metrów sześciennych, nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę. Przed rozpoczęciem budowy konieczne jednak będzie zgłoszenie jej do powiatowego starostwa. Dokument powinien zawierać informacje takie jak rodzaj, zakres i sposób wykonywanych robót oraz datę ich rozpoczęcia. Rozpoczęcie prac może nastąpić 30 dni od daty zgłoszenia. Po wykonaniu zbiornika konieczne będzie pozytywne przejście geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

Zbiorniki na gnojowice powinny mieć nie tylko nieprzepuszczalne ściany i dno, ale także przykrycie, wylot wentylacyjny i zamykany otwór wejściowy. W ten sposób unikniemy przedostawania się zanieczyszczeń do środowiska, jednocześnie zachowując wszystkie pozytywne cechy nawozu.

 

Zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce powinny znajdować się w odległości:

  •     15 metrów od otworów okiennych i drzwiowych, magazynów środków spożywczych i budynków związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym;
  •     10 metrów od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich;
  •     5 metrów od magazynów pasz oraz silosów;
  •     4 metry od granicy sąsiedniej działki.

Odpowiednio wybudowany i zabezpieczony zbiornik na gnojowice nie generuje nieprzyjemnych zapachów, dlatego jest to o wiele lepsze rozwiązanie, niż miało miejsce w przypadku klasycznych form składowania nawozów naturalnych – na przykład obornika na płycie.

Opracowanie artykułu:

Thye Lokenberg Polska sp. z o.o.

ul. Osiedlowa 27, 68-114 Tomaszowo lubuskie
e-mail
www