Ocena techniczna budynków może występować w dwóch formach: opinii oraz ekspertyzy, w zależności od okoliczności. Obie formy są wystawiane na podstawie zarówno dokumentacji, jak i osobistych oględzin danego obiektu. Tylko tak wykonana ocena może być rzetelna i właściwa. W jaki sposób przebiega prawidłowa ocena stanu technicznego budynku i kiedy jest niezbędna?

 

Opinia techniczna czy ekspertyza?

O tym, kiedy musi zostać wystawiony dany dokument, decydują okoliczności, w których są one wymagane. Opinia techniczna nie zawsze jest jednoznaczna, gdyż wydaje się ją na podstawie doświadczenia, które posiada fachowiec. W zależności od osoby, która ją wypisze, treść może nieco się różnić. W przypadku ekspertyzy sprawa wygląda nieco inaczej. Tego typu dokument to szersze opracowanie, wymagające nie tylko odpowiednich kwalifikacji i intuicji, ale też obiektywnych badań. Wiarygodna diagnoza jest stawiana na przykład na podstawie pomiarów ugięć lub przemieszczeń konstrukcji. Wyniki wraz ze sprawdzalnymi obliczeniami powinny być niepodważane oraz wykonane w sposób szczegółowy i dokładny.

 

Oby dwa dokumenty muszą zostać przygotowane przez specjalistów, posiadających wiedzę w zakresie budownictwa i zasad bezpieczeństwa odnośnie do sposobu użytkowania poszczególnych obiektów. Elbląska firma PMP Piotra Pleskota zajmuje się między innymi fachową oceną stanu technicznego budynków, zarówno mniejszych, jak i dużych budowli typowo przemysłowych.

 

Kiedy ocena stanu technicznego będzie potrzebna?

Poleca się ją przeprowadzać podczas zakupu domu, zwłaszcza w przypadku budynków starych lub nowopowstałych, które mogą posiadać liczne ukryte wady, w późniejszym czasie narażające nowych nabywców na wysokie koszty naprawy. Ocena stanu technicznego jest nakazywana przez prawo budowlane w przypadku, gdy chcemy obiekt modernizować lub zmienić sposób jego użytkowania. Ostatnim powodem są wszelkiego rodzaju niepokojące uszkodzenia konstrukcji, takie jak pęknięcia ścian, czy też przemieszczanie się elementów.

 

Ekspertyza techniczna składa się z następujących części:

  1. Informacja, w jakim celu zostaje przeprowadzona ocena.
  2. Opis badanych elementów wraz z ich dokładnymi wymiarami oraz wyróżnionym rodzajem materiałów budowlanych, z których zostały wykonane.
  3. Sposób posadowienia fundamentów, a także rodzaj konstrukcji ścian i stropu.
  4. Wszystkie badania i oględziny uszkodzeń, jakie wykonujemy wraz z niezbędnymi obliczeniami i dokumentacją w formie szkicu lub fotografii.
  5. Wnioski z oględzin i badań.

Do przygotowania klasycznej opinii wystarczy zwykły inżynier budowy, który potrafi sporządzić tego typu dokument. Ekspertyzę natomiast ma prawo wystawić tylko odpowiednio wykwalifikowana osoba, posiadająca uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.