Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

Materiał partnera
2019-10-18
Kostka brukowa

Podobno układanie kostki brukowej nie jest trudne. Taka jest powszechna opinia, rzeczywistość jednak nie bywa już taka różowa. Podstawą długoletniego użytkowania kostki jest jej poprawne ułożenie. Warto zatem zrobić to tak, by nie tylko zdobiła dom i była jego wizytówką, ale by również wytrzymywała zmienne warunki atmosferyczne i duże obciążenia. Jak się zatem zabrać do pracy?

Ważna podbudowa

Zaletą kostki brukowej jest to, że się nie zapada podczas użytkowania. By to osiągnąć, musi być ułożona na odpowiednio przygotowanym podłożu, składającym się z podbudowy i podsypki. Jej grubość uzależnia się od rodzaju gruntu – im grunt jest bardziej mokry, tym grubsza powinna być podbudowa. Grubość podbudowy musi być również dobrana do przewidywanego obciążenia powierzchni. Najlepsze materiały na podbudowę to kruszywo o frakcji 30-60 mm: tłuczeń, żwir, grys, żużel lub kliniec. Bardzo ważne jest mocne ubicie podbudowy i odpowiednie jej wyprofilowanie. Jej odpowiednie wyprofilowanie i pozostawienie 3 procentowego spadku pozwoli na uniknięcie tworzenia się kałuż po deszczu. 

Spoiny

Gwarancją stabilności i trwałości nawierzchni brukowej jest prawidłowe wykonania spoin. Powinny mieć szerokość do 5 mm i być bardzo dokładnie wypełnione piaskiem. Zapobiegnie to nierównomiernemu przesuwaniu się kostek i odpryskiwaniu górnych krawędzi. Po zmieceniu nadmiaru piasku nawierzchnia gotowa jest już do użytku. Można też zabezpieczyć ją impregnatem zmniejszającym nasiąkliwość, co ułatwi utrzymanie nawierzchni w czystości i ożywi barwę.

Kolejność prac

Ważnym etapem przy układaniu kostki brukowej jest rozplanowanie prac. Pozwoli to na ich sprawne wykonanie, bez konieczności zastanawiania się nad kolejnym krokiem. Przede wszystkim należy wytyczyć podjazd. W tym celu w miejscu przyszłych krawężników rozciąga się drut, co ułatwi odmierzenie odległości w pionie i poziomie. Z wytyczonego obszaru wybiera się ziemię, głębokość koryta musi mieć co najmniej 35 cm. Na dnie koryta układa się warstwę grube żwiru lub mieszanki piaskowo-żwirowej, dzięki czemu powstanie warstwa odsączająca. Następnie układa się krawężniki, które zabezpieczają krawędzie podjazdu przed uszkodzeniem, a całą nawierzchnię przed rozsuwaniem się na boki. Kolejnym krokiem jest umieszczenie warstwy nośnej – najlepiej betonowej i podsypki piaskowej. To warstwa układana bezpośrednio pod kostką brukową. Kostkę brukową należy brać z kilku palet jednocześnie, co zniweluje różnice kolorystyczne. Po spoinowaniu kostki następuje ostatni etap jej układania – wibrowanie. Powinno się je wykonywać, gdy nawierzchnia jest sucha. Roboty prowadzi się aż do uzyskania stałego poziomu nawierzchni.

Wbrew pozorom, układanie kostki brukowej to nie taka prosta sprawa. Jeśli do kosztów zakupu kostki doliczyć konieczność zakupu lub wypożyczenia profesjonalnego sprzętu, zasadne staje się zamówienie profesjonalnej firmy, która szybko i fachowo rozprawi się z tematem.

Opracowanie artykułu: