Budowa obiektów, w tym budynków mieszkalnych, wymaga przeprowadzenia prac ziemnych. Obejmują one między innymi uprzątnięcie terenu pod inwestycją, a także wykopy pod fundamenty. Tym drugim zadaniem zajmują się budowlańcy z firmy Kop-Kar. Do realizacji tych prac zazwyczaj wykorzystuje się ciężkie maszyny budowlane, w tym koparki. Zobacz, jak przebiegają roboty ziemne tego typu w wykonaniu wspomnianej wcześniej firmy.

Jakie są rodzaje wykopów pod fundamenty?

Pierwszą pracą ziemną na działce przeznaczonej do budowy domu jest usunięcie wierzchniej warstwy gruntu. Usunięcie humusu polega na wywiezieniu z terenu budowy warstwy ziemi roślinnej. Fachowcy z firmy Kop-Kar zalecają, by ziemię tę przenieść w inne miejsce, ponieważ jest ona bogata w składniki odżywcze i można ją wykorzystać w późniejszych pracach ogrodowych. Po tej czynność można przejść do kopania fundamentów. Wyróżnia się 2 rodzaje wykopów. Pierwsze z nich to wykopy szerokoprzestrzenne. Stosuje się je zazwyczaj w przypadku podpiwniczonych domów, a także na terenach o mało spoistych gruntach. Drugi rodzaj to wykopy wąskoprzestrzenne. Zwykle wybiera się je, jeśli obiekt nie będzie podpiwniczony. Takie roboty określa się również jako wykopy pod ławy fundamentowe. Specjaliści z firmy budowlanej Kop-Kar stosują także wykopy mieszane. Do wykonania powyższych prac wspomniana firma wykorzystuje koparki, aczkolwiek niektóre prace należy przeprowadzić ręcznie.

Jakie są rodzaje zabezpieczeń wykopów?

Ważnym elementem prac ziemnych związanych z kopaniem fundamentów jest zabezpieczenie ich, z uwzględnieniem skarp oraz nasypów. Jednym z najczęściej stosowanych rodzajów zabezpieczeń przez firmę budowlaną Kop-Kar jest deskowanie. Wykonuje się je w przypadku słabych gruntów, a także na gruntach bardziej zwięzłych, gdzie wykopy głębokie muszą być utrzymane przez dłuższy czas. Na terenach o sypkich gruntach zaleca się stosować deskowanie pełne, a w miejscach, gdzie jest ziemia klasy III i IV wystarczy deskowanie ażurowe.

Innym sposobem zabezpieczania wykopów pod fundamenty są obudowy kotwione. Chronią one wykop przed zawaleniem lub rozmyciem. Czasem wymagane jest wykonanie też podparcia wewnętrznego. Kolejny sposób zabezpieczania wykopów, o jakim wspomina fachowiec z firmy budowlanej Kop-Kar z Łukawca w województwie podkarpackim, jest deskowanie pionowe. Zazwyczaj wykorzystuje się je na piaszczystych gruntach, a także terenach wilgotnych i w trakcie pracy z wykorzystaniem koparki wieloczerpakowej. Do ostatnich sposobów zabezpieczania wykopów pod fundamenty jest deskowanie pionowe rozpierane oraz obudowy ze szczelnych ścianek zakładanych. Te ostatnie zabezpieczenie wykorzystuje się w trakcie wykopów związanych z uzbrojeniem terenu w różne instalacje sanitarne. Pracownicy firmy budowlanej muszą też pamiętać, że niezbędne jest też ogrodzenie terenu i umiejscowienie tablicy ostrzegawczej.