Rzetelne rozplanowanie prac przygotowawczych to podstawa efektywnego procesu budowlanego.  Przed rozpoczęciem zasadniczego etapu inwestycji musisz wykonać podstawowe roboty ziemne, które dzielą się na trzy podstawowe grupy – roboty podstawowe, wykończeniowe oraz prace przygotowawcze i porządkowe. Sprawdźmy, co na ten temat mówi specjalista z firmy Damiana Kruczka.

Roboty ziemne – podział

Prace ziemne to zespół czynności prowadzonych sposobami mechanicznymi, ręcznie bądź przy użyciu materiałów wybuchowych. Firma Damiana Kruczka realizuje szeroki zakres usług ziemnych – od wykopów pod instalację, przez niwelację, aż po ostateczne kształtowanie terenu za pomocą koparko-ładowarki. Roboty wykończeniowe obejmują z kolei wykopy przestrzenne, wąskoprzestrzenne i liniowe (wraz z ich wyrównaniem), oraz nasypy kontrolowane (układane warstwami) i niekontrolowane (odkłady zwałowe i pryzmowe).

W ramach robót wykończeniowych specjaliści z firmy Kruczka wykonują wykopy pod ławy i stropy, wyrównują skarpy oraz przeprowadzają rozkład ziemi roślinnej i darni. Uwaga! Wykopy i nasypy mogą być tymczasowym elementem ukształtowania terenu lub stałym krajobrazem. Prace przygotowawcze i porządkowe skupiają się natomiast na karczowaniu i usuwaniu darni, wycince drzew oraz odprowadzaniu wód opadowych.

Wykopy ziemne – o czym musisz wiedzieć?

Roboty ziemne to element procesu doprowadzenia budynku do stanu zerowego. Ich zakres jest zależny od warunków gruntowo-wodnych oraz sposobu posadowienia domu. Jak wskazuje ekspert z firmy Damiana Kruczka, prace ziemne są wykonywane w obrębie podłoża gruntowego, a jedną z podstawowych czynności jest zdjęcie humusu.

Grunt organiczny nie nadaje się do przenoszenia obciążeń, dlatego przy posadowieniu budynku musi być usunięty i składowany w innym miejscu niż urobek przeznaczony do późniejszej zasypki fundamentów. Jeżeli chcesz mieć pewność, że ten etap prac zostanie zrealizowany zgodnie z planem, powierz realizację czynności fachowcom w swojej branży.