Na niektórych działkach budowlanych, zwłaszcza tych będących terenami odrolnionymi lub położonymi poza osiedlami mieszkaniowymi, należy wielokrotnie przeprowadzić złożone działania przygotowawcze zanim będzie można przejść do wykopów fundamentów. Mowa między innymi o wymianie gruntu, co jest przede wszystkim ważne dla poprawy nośności podłoża pod konstrukcję całego domu. Jak wykonywany jest taki proces? Tego dowiesz się razem z nami…

Szerokie badanie geotechniczne

Zanim na plac budowy wjadą koparki, spychacze, minikoparki, czy zagęszczarki, dany teren musi zostać dokładnie zbadany. Mowa o przeprowadzeniu analiz geotechnicznych polowych, a także laboratoryjnych, które określą kategorię i jakość gleby, a także jej unikalne własności. To właśnie te ekspertyzy powinny być zestawiane z projektem domu,  w tym z planowanymi wskaźnikami obciążeń statycznych, masą netto całej konstrukcji, oraz z szeroko pojętą nośnością. Ważne jest zatem przed wymianą gruntu określenie całego przebiegu robót ziemnych, a także obliczenie bilansu mas ziemnych. Tym zajmuje się geotechnik przy współpracy z firmą budowlaną, geodetą oraz architektem. Po złożonym procesie projektowym, można zaś przejść do podjęcia współpracy z pracownią prac ziemnych, o ile posiada ona nowoczesny sprzęt, oraz wykwalifikowanych pracowników, którzy potrafią odczytywać i wypełniać wszystkie założenia projektowe budowlane, architektoniczne, oraz geotechniczne. Tu warto zainteresować się m.in. ofertą firmy GOOD JOB Łukasza Górskiego, która usługi koparkami świadczy dla klientów biznesowych, publicznych oraz właśnie indywidualnych przy budowie domów jednorodzinnych. Wykopy fundamentowe, niwelacje terenu, wykopy po instalacje, szambo i ogrodzenie, a także wymiana gruntu to dla takich przedsiębiorstw prosta sprawa!

Prace dotyczące wymiany gruntu

Wymiana gruntu odbywa się nie tylko poprzez iniekcje, jet grounting, czy też poprzez odwadnianie, oraz zagęszczanie specjalnymi urządzeniami. Ważne jest także fizyczne wymienienie danego podłoża, czyli usunięcie i wywiezienie określonych warstw, oraz wysypanie i wyrównanie na działce nowego materiału. Wymiana gruntu jest procesem bardzo złożonym, wymagającym precyzji i wysokich kompetencji logistycznych tak, aby roboty ziemne nie wydłużały całego harmonogramu budowy. Wymiana przy tym uwzględnia takie czynniki, jak pochylenie podłoża, położenie wód podziemnych, czy też poziom średnich rocznych opadów w danym regionie. Po wymianie gruntu można zaś przejść do niwelacji terenu, a później do tworzenia wykopów fundamentowych. Oczywiście prace ziemne, są oceniane przez geotechników, którzy określają, czy wymiana gruntu powiodła się w 100%.