Polskie budownictwo dostrzega dzisiaj olbrzymie znaczenie wykorzystania kruszyw recyklingowych, przy różnego rodzaju inwestycjach liniowych – drogowych, czy kolejowych – mieszkalnych, urbanistycznych, gospodarczych, czy komercyjnych. Większość z nich pochodzi zaś z wyburzeń starych obiektów architektonicznych, których na terenie naszego kraju jest tysiące. Potencjał całej branży recyklingowej materiałów budowlanych, jest zatem olbrzymi!

Wzrost liczby wyburzeń budynków

W Polsce w ostatnich latach zaobserwować można zjawisko częstego wyburzania starych obiektów architektonicznych, co wykonuje się między innymi przy reorganizacji przestrzeni urbanistycznych, czy do tworzenia miejsc pod budowę nowych fabryk pozamiejskich, bez konieczności m.in. wykupu gruntów rolnych, czy też wycinki lasów. W każdy roku z geodezyjnych map zasadniczych znika tysiące budynków, które są usuwane nie tylko do stworzenia warunków pod nową infrastrukturę, ale które przede wszystkim poprzez swój zły stan techniczny stwarzają zagrożenie dla człowieka. Warto podkreślić zatem, że wyburzenia starych budynków to proces bardzo pożądany, którym zajmują się firmy, ściśle związane z branża recyklingową. Wystarczy wyobrazić sobie, jak dużo materiału budowlanego w formie kruszyw, można pozyskać np. z usunięcia zniszczonej kamienicy. Na skalę krajową, są to miliony ton „surowców” rocznie!

Kruszywa recyklingowe – zastosowanie

Kruszywa recyklingowe tworzone są dzięki specjalistycznym firmom robót ziemnych i wyburzeniowych, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do kruszenia betonu, cegły, czy żelbetu. Taki materiał jest najczęściej wykorzystywany w późniejszym czasie do dwóch ważnych procesów budowlanych, a w zasadzie przygotowawczych. Mowa o tworzeniu warstw utwardzających tereny pod wzniesienie budynków o dużej masie netto, a także o tworzeniu odpowiednich warstw nośnych przy inwestycjach drogowych. Dzisiaj większość takich inwestycji publicznych, wykorzystuje właśnie wysokiej klasy kruszywa recyklingowe. Dowodem tego, jest między innymi działalność firmy LENPOL, która od 2013 roku na terenie całej Polski, wykonała setki procesów wyburzeniowych wraz z odzyskiem materiałów budowlanych. Jest to możliwe między innymi dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu o mobilnych właściwościach. Przykładem są kruszarki Sandviq QJ 241 i EXTEC C-10, które posiadają nawet innowacyjne separatory magnetyczne pozwalające na odseparowanie elementów stalowych znajdujących się w gruzie! Wydajność rzeczywista takich maszyn to w zależności od gruzu, od 50 do 120 ton na godzinę.