Montaż instalacji przeciwpożarowych w domach prywatnych jest obecnie standardem, a odpowiednio rozmieszczone gniazda oraz wrażliwe czujniki zapewniają właścicielom budynku bezpieczeństwo oraz możliwość utrzymania pełnej kontroli nad obiektem. W naszym artykule wskażemy, z jakich podstawowych elementów składają się nowoczesne systemy sygnalizacyjne, projektowane na potrzeby budownictwa jednorodzinnego.

Montaż instalacji przeciwpożarowej to ważna inwestycja, której koszty są nieporównywalnie niskie z potencjalnymi stratami, jakie może przynieść nieumyślne zaprószenie ognia lub zadymienie pomieszczeń. Nawet niewielki i szybko ugaszony pożar powoduje zwykle konieczność przeprowadzania generalnego remontu, odmalowywania ścian, zakupu nowych mebli czy tekstyliów. Brak sygnalizacji przeciwpożarowej w budynkach mieszkalnych jest jedną z głównych przyczyn zatrucia tlenkiem węgla, a nawet śmierci lokatorów. Aby zminimalizować ryzyko, związane z pojawieniem się ognia w domu, warto wybrać odpowiedni system przeciwpożarowy, dopasowany do wielkości oraz specyfiki budynku. Co wchodzi w skład instalacji?

Centrala oraz system czujników i sygnalizatorów

W każdym pomieszczeniu domu jednorodzinnego powinny znaleźć się wewnętrzne czujniki sufitowe wyposażone w sensory, wrażliwe na gwałtowny wzrost temperatury, pojawienie się dymu oraz niebezpiecznych gazów, w tym tlenku węgla czy metanu – mówią instalatorzy z firmy Energolux Spółka Inżynierska, specjalizującej się w projektowaniu i kompleksowym wykonawstwie instalacji elektrycznych, przeciwpożarowych, odgromowych oraz oświetleniowych.

Czujniki współpracują z sygnalizatorami optycznymi, dźwiękowymi lub akustyczno-optycznymi, które szybko informują mieszkańców o wystąpieniu anomalii i konieczności podjęcia działań prewencyjnych. Wszystkie zgromadzone informacje docierają też natychmiast do centrali przeciwpożarowej, obsługiwanej ręcznie lub sterowanej automatycznie. Nowoczesne centrale mogą wysłać sygnał alarmowy bezpośrednio do straży pożarnej lub samoczynnie uruchomić system oddymiania oraz instalację gaśniczą.

Klapy oddymiające i instalacje gaśnicze

Budynki jednorodzinne, w których znajduje się wentylacja grawitacyjna, mogą być wyposażone w klapy oddymiające, otwierane zdalnie w sytuacji zagrożenia pożarowego, co ułatwia szybkie usunięcie z budynku toksycznych, rozgrzanych gazów oraz spalin. Współczesne projekty domowych instalacji gaśniczych obejmują jej dwa rodzaje: tradycyjny, w formie gaśnic naściennych, a także automatyczny, złożony z dozowników dwutlenku węgla lub mgły, uruchamiających się zawsze wtedy, gdy dochodzi do gwałtownego wzrostu temperatury wewnątrz pomieszczeń.