Zakłady kominiarskie zatrudniające fachowców z kwalifikacjami mistrzów w rzemiośle kominiarskim, są uprawnione do świadczenia usług czyszczenia kominów i ich konserwacji. Mogą one zaproponować także odbiorcy kominiarskie, pomiary ciągów kominowych po serwisie przewodów, a także montaż systemów kominowych. Ważną częścią ich usług są także ich przeglądy. W miejscowości Resko i okolicach oferuje je Zakład Kominiarski Mateusza Mieczańca. Jak wygląda zatem okresowe sprawdzenie sprawności komina?

Dlaczego przegląd kominiarski jest tak ważny?

Kominiarze z Zakładu Kominiarskiego Mateusza Mieczańca tłumaczą, że przeglądy kominiarskie wykonuje się głównie po to, by w porę wykrywać uszkodzenia kominów, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe. Ponadto ich podstawą jest ocena prawidłowości funkcjonowania ciągu kominowego. Cofanie się toksycznych produktów spalania do pomieszczeń jest bowiem dla ludzi tak samo niebezpieczna, co pożar. Warto też podkreślić, że przeglądy kominiarskie pozwalają również na zebranie cennych danych służących do organizowania remontu przewodów kominowych, systemów grzewczych, a także wentylacji. Doświadczeni kominiarze są w stanie wskazać, czy dany budynek jest proekologiczny i energooszczędny, czy traci od strony komina zbyt dużo cennej energii.

Zespół kominiarzy, który utworzył w miejscowości Resko Mateusz Mieczaniec dodaje, że przeglądy kominiarskie wymagane są przez prawo i ważne są także dla towarzystw ubezpieczeniowych, które swoim parasolem ochronnym obejmują różnego typu budynki.

Na czym polega przegląd kominiarski?

Przeglądy kominiarskie wykonywane są w zgodzie ze sztuką rzemiosła kominiarskiego i mogą je przeprowadzać tylko uprawnione do tego osoby. Oczywiście mowa o certyfikowanych kominiarzach, którzy dysponują sprawnym i legalizowanym okresowo sprzętem. Oznacza to, że przechodzi on co jakiś czas testy swoich wszystkich funkcji, co ważne jest do dopuszczenia danych urządzeń i narzędzi do dalszej pracy.

Jeśli chodzi zaś o zakres prac, który wykonywany jest m.in. przez Zakład Kominiarski Mateusza Mieczańca podczas przeglądów kominiarskich, zalicza się do nich:

 • badanie techniczne przewodów kominowych,
 • badanie techniczne systemów odprowadzania dymu,
 • badanie techniczne wentylacji budynku,
 • sprawdzanie szczelności komina,
 • sprawdzanie poziomu zanieczyszczenia komina,
 • wykrywanie zawilgoceń przewodu kominowego,
 • ocenę instalacji kominowej pod kątem zgodności materiałów, atestów, norm przeciwpożarowych i aprobat technicznych,
 • ocenę pracy urządzeń grzewczych, w tym sprawdzenie poziomu substancji smolistych w rurach i komorach spalania,
 • wydawanie zaleceń/wezwań do wykonania czyszczenie komina, komory spalania czy rur urządzenia grzewczego,
 • wydawanie zaleceń/wezwań do udrożnienia wentylacji,
 • wydawanie zaleceń dotyczących modernizacji komina – jego uszczelnienia wewnętrznego, zamontowania specjalnego wkładu kominowego czy wykonania prac zwanych frezowaniem komina (powiększanie światła przewodu kominowego).

Jak często wykonywane są przeglądy kominiarskie?

Częstotliwość wykonywania przeglądów kominiarskich reguluje artykuł 62 ustawy Prawo budowlane, który narzuca obowiązek corocznego sprawdzenia stanu technicznego komina. W niektórych przypadkach Zakład Kominiarski Mateusza Mieczańca częściej stawia się u zarządców i właścicieli nieruchomości. Częstsze przeglądy wykonywane muszą być w budynkach większych, kubaturowych oraz tych, w których występują duże skupiska mieszkańców.

Jak często wykonywane są kontrole stanu technicznego kotłów?

O ile nowoczesne kotły kondensacyjne, pompy ciepła czy nawet kotły na ekologiczną biomasę nie wymagają częstej konserwacji oraz przeglądów, o tyle starsza infrastruktura grzewcza tego wymaga. Przepisy stanowią zatem, że kontrola stanu technicznego kotłów ze sprawdzeniem ich efektywności energetycznej jest nakazana: raz na dwa lata przy opalaniu budynku nieodnawialnym ciekłym lub stałym paliwem o efektywnej nominalnej wydajności 100 kW; lub raz na cztery lata przy opalaniu nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20-100 kW, a także dla kotłów opalanych gazem.