Architekci, jak powszechnie wiadomo, zajmują się projektowaniem, a zależnie od zdobytej specjalizacji, polem ich działalności może być projektowanie budowlane, ogrodów, wnętrz, architektura ruralna lub urbanistyczna. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że biura architektoniczne mają również uprawnienia do innych czynności budowlanych, jak na przykład prowadzenie nadzoru budowlanego lub dokonywanie przeglądu technicznego istniejących budynków.

 Ogólne ramy działalności architektów

Większość biur architektonicznych ma swój obszar specjalizacji, w którym to posiada odpowiednich specjalistów oraz doświadczenie. Zależnie od umiejętności posiadanej kadry może się specjalizować w budownictwie mieszkaniowym lub użyteczności publicznej, w budynkach o konstrukcji żelbetonowej lub wyłącznie murowanej, czy stalowej. Odrębne doświadczenie z pewnością będzie potrzebne przy projektowaniu obiektów przemysłowych lub hal magazynowych, które to projekty budowlane będą się znacznie różniły od budownictwa mieszkaniowego. Jak zaznacza specjalista z firmy Biuro Projektowo - Konstrukcyjne Krzysztof Wiśniewski, niezależnie od specjalizacji, obecność architekta będzie konieczna w całym okresie prowadzonych prac budowlanych, od sporządzenia projektu wykonawczego, przez wytyczanie granic obiektów na działce budowlanej, zatwierdzanie poprawności wykonania poszczególnych etapów budowy, po finalny odbiór budynku, bez którego niemożliwe jest zgłoszenie zakończenia prac budowlanych, ani rozpoczęcie użytkowania obiektu. Jednak cały proces budowy można uprościć, sprawdzając zakres prac oferowanych przez biuro projektowe, gdyż może to przynieść spore oszczędności oraz mieć pozytywny wpływ na jakość prowadzonych prac

Uprawnienia dodatkowe

Biura projektowe mogą również sprawować nadzór budowlany, co pozwala na wykluczenie ewentualnych konieczności przebudowania, z racji faktu, że delegowany kierownik budowy posiada  dogłębną wiedzę na temat projektu. Prowadzenie nadzoru nad projektem budowlanym przez biuro, które wykonało projekt jest również korzystne z punktu finansowego, wykluczając potrzebę zatrudniania niezależnej firmy. Także przeprowadzanie przeglądu technicznego budynków istniejących należy do specjalizacji architektów i jest powszechnie stosowaną praktyką, gwarantującą solidne wykonanie pomiarów i wykonanie odpowiednich rysunków inwentaryzacyjnych. Podobnie ma się sprawa z doradztwem budowlanym oraz wydawaniem opinii o planowanych inwestycjach oraz możliwościach dokonywania przebudowy lub adaptacji danych obiektów, a także wykonawstwem projektów termomodernizacji budynków, co jest często wymagane w związku z obostrzeniami w tej kwestii wprowadzanymi przez Unię Europejską,