Ziemne roboty fundamentowe – budowa domu jednorodzinnego

Materiał partnera
2019-06-26

W przypadku budowy domu jednorodzinnego, niezależnie, czy w wersji standardowych fundamentów, czy w opcji płyty fundamentowej, bardzo ważne są specjalistyczne prace ziemne. Te muszą być wykonane po wcześniejszych analizach geotechnicznych i po przygotowaniu opracowań geodezyjnych. Dowiedz się zatem, na czym polegają standardowe roboty fundamentowe.

Roboty przygotowawcze

Pierwszym działaniem robót fundamentowych – nie uwzględniając procesów projektowych, administracyjnych i ekspertyz – jest oczyszczenie działki z różnego rodzaju dużych kamieni, czy też krzaków oraz innego rodzaju roślinności. Pozwala to bowiem dokładnie wytyczyć geodetom budynek w terenie, a także zebrać tzw. humus. Mowa o żyznej ziemi, która musi być w miejscu posadowienia domu usunięta, aż do warstwy nośnej.

Warto wiedzieć, że do robót przygotowawczych, zaliczyć można także pełną niwelację terenu, czyli jego profilowanie do odpowiedniego poziomu.

Wykopy fundamentowe

Kiedy już zakończy się faza tyczenia budynku, w uproszczeniu można powiedzieć o przejściu do etapu wykopów fundamentowych. To odpowiedni wykop pozwoli na wykonanie zbrojenia, a następnie na wylewanie ław fundamentowych.

Niejednokrotnie firma zajmująca się pracami ziemnymi, musi jednak zwalczać takie problemy, jak słaba nośność gleby, czy też zbyt wysoki poziom jej zwilgocenia. W takich przypadkach najczęściej dokonuje się wymiany gruntu, lub profesjonalne osuszanie. Warto przy tym jednak pamiętać o ustawach dotyczących odpadów. Każda porcja ziemi wywożona z naszej działki, traktowana jest właśnie, jako odpad. Przewozem takiego materiału, zajmują się tylko uprawnione podmioty!

Czy to koniec robót ziemnych?

Sam wykop fundamentu to nie koniec robót ziemnych dla naszego domu jednorodzinnego. Kolejnym etapem jest wykonanie rowów pod instalacje sanitarne i techniczne, co zwie się uzbrojeniem terenu. Istotne jest także przygotowanie wykopów pod oczka wodne, czy pod ogrodzenia, do czego dzisiaj często stosuje się minikoparki. Ważną częścią zadań firm zajmujących się robotami ziemnymi, jest również wyprofilowanie ogrodu, a także przygotowanie nawierzchni pod bruk – wyłożenie chodników, placów, podjazdów, czy ścieżek ogrodowych.

Współpraca tylko z doświadczonych zespołem

W branży budowlanej, nie bez przyczyny mówi się o tym, że to fundament wyznacza jakość techniczną całego obiektu. To dlatego zawsze należy przy robotach ziemnych, współpracować z doświadczonym zespołem, znającym różne techniki wykonawcze, a także, który posiada innowacyjną dziedzinową technologię. Przykładem jest między innymi firma ROBOTY ZIEMNE Krzysztofa Wiktora, która zajmuje się także dziedziną brukarstwa!


Opracowanie artykułu:

Roboty ziemne Krzysztof Wiktor

ul. Stanisława Staszica 18/4, 58-400 Kamienna Góra dolnośląskie
telefon