Drzewa rosnące na działce to często piękna ozdoba, która pozwala tworzyć cudowny klimat wokół domu. Może się jednak zdarzyć, że przeszkadzają one na przykład w rozbudowie lub stanowią zagrożenie ze względu na wiek czy uszkodzenia. Ustawa o ochronie przyrody reguluje kwestie związane z wycinką drzew na prywatnych posesjach. Dowiedz się, kiedy taka czynność może być przeprowadzona bez zezwolenia, a kiedy wymaga zgłoszenia.

Wycinka drzew bez zezwolenia

Drzewa i krzewy, również te rosnące na działkach prywatnych, są częścią ekosystemu i w związku z tym kwestie ich wycinki reguluje ustawa o ochronie przyrody. Polskie prawo przewiduje tu, że bez specjalnego zezwolenia możliwa jest wycinka drzew oraz krzewów na nieruchomościach należących do osób fizycznych, a ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podobnie w przypadku roślin, których wycinka nie ma związku z dalszą ich sprzedażą. Pamiętać jednak należy, że również w ich przypadku konieczne może być zezwolenie uzyskane od właściciela nieruchomości, jeśli jesteśmy jedynie jej użytkownikami.

Niezależnie od tego jednak prace związane z wycinką drzew na działce powierzyć należy wyspecjalizowanej w tym firmie, takiej jak firma Fama z Oleśnicy. Specjaliści dysponują odpowiednim do tego zadania sprzętem i w zależności od sytuacji mogą dokonać wycinki metodą obalania drzew, alpinistyczną czy też z użyciem podnośnika koszowego. Wycinka drzew i krzewów może być niebezpieczna – na przykład w przypadku tych uszkodzonych po burzach i nawałnicach. Dlatego nie powinniśmy ryzykować i zostawić usuwanie pni i gałęzi profesjonalistom.

Zgłoszenie i pozwolenie na wycinkę

Są jednak sytuacje, w których musimy zwrócić się do administracji w sprawie karczowania działki. Zdarza się bowiem, że nawet drzewa na naszym własnym terenie mogą zostać usunięte jedynie w porozumieniu z właściwymi organami. Zgłoszenie o planowanej wycince drzew należy złożyć w gminie, jeśli obwód pnia na wysokości 5 centymetrów od ziemi wynosi ponad:

  • 80 cm dla topoli, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych;
  • 65 cm dla kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;
  • 50 cm dla wszystkich innych gatunków drzew.

W odpowiedzi na zgłoszenie urząd wyznaczy urzędnika, który dokona na naszej działce oględzin i ustali, czy zgadza się nazwa gatunku ścinanego drzewa lub drzew oraz obwód pnia ustalonego na wysokości 5 cm. Wycinka drzew możliwa jest dopiero po czternastu dniach od przeprowadzenia oględzin, ponieważ jest to czas, jaki gmina ma na wniesienie sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzew. Brak sprzeciwu oznacza natomiast milczącą zgodę. W określonych przypadkach konieczne jest uzyskanie zgody na wycinkę zamiast samodzielnego jej zgłoszenia. Do takich należy wycinka drzew w pasie drogowym drogi publicznej oraz na terenach objętych ochroną krajobrazową, w parku narodowym czy rezerwacie przyrody albo na terenie zabytkowej nieruchomości.