Usługi notarialne świadczone są przez notariusza, inaczej nazywanego rejentem. Jest on powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Osoba pełniąca stanowisko notariusza musi cechować się wysokim zaufaniem publicznym, ponieważ dokonywane przez nią czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego. Z pomocy notariusza należy skorzystać w przypadku umów, które wymagają potwierdzenia prawnego, inaczej będzie to skutkować nieważnością dokumentu.

Jakie usługi świadczone są przez notariusza?

Do usług notarialnych zalicza się spektrum usług świadczonych przez notariusza. Wyróżniamy usługi notarialne, które nie wymagają sporządzenia aktu notarialnego i takie, w przypadku których sporządzenie tego dokumentu jest konieczne.

Do tych pierwszych zalicza się najróżniejsze poświadczenia, na przykład poświadczenia własnoręczności podpisu, poświadczenia kopii dokumentów z okazanym oryginałem lub daty okazania dokumentu. Natomiast do usług notarialnych, które wymagają sporządzenia aktu notarialnego, należy zaliczyć wszelkie porady oraz konsultacje prawne, sporządzanie umów, poświadczeń i aktów poświadczenia dziedziczenia, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków, sporządzanie innych dokumentów na żądanie stron, (np. projekty aktów i oświadczeń), a także przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych.

Kiedy należy udać się do notariusza?

Do notariusza z pewnością musi wybrać się osoba, której czynność prawna wymaga potwierdzenia dokonanego w formie aktu notarialnego, gdyż tylko w takiej formie jest skuteczna. Oznacza to, że dany dokument zyska moc prawną tylko w sytuacji, gdy zostanie sporządzony w obecności notariusza, a także, choć to nie jest warunek konieczny, w obecności wszystkich stron zainteresowanych. Przykładem takiej sytuacji są między innymi umowy dotyczące zmian praw własności działki lub mieszkania, a także umowy rozdzielności majątkowej, przekazywanie darowizny lub sporządzenie testamentu – podpowiada Waldemar Dziadowiec, właściciel kancelarii notarialnej w Tuchowie. Ponadto z usług świadczonych przez notariusza należy skorzystać w przypadku powoływania spółki, na przykład akcyjnej czy z ograniczoną odpowiedzialnością. We wszystkich wymienionych sytuacjach poświadczenie notarialne sprawia, że dany dokument, umowa lub poświadczenie zyskują na autentyczności i w ten sposób trudniej jest je podważyć. Z usług notariusza należy zatem korzystać zawsze wtedy, kiedy zależy nam na zwiększeniu mocy prawnej danego dokumentu, a także zwiększeniu jego autentyczności.