Usługi dekarskie – montaż i naprawa dachu

2019-09-19

Dach to zwieńczenie budynku. Warto o tym pamiętać, przeprowadzając remont lub budowę domu. Wykonanie solidnej i szczelnej konstrukcji razem z poszczególnymi częściami np. oknami dachowymi najlepiej zlecić ekspertom. Stan zadaszenia po zamontowaniu powinien być też stale kontrolowany. Jak zatem wygląda jego montaż oraz jakie naprawy należy uwzględnić?

Etapy montażu dachu 

Do podstawowych usług dekarskich należy montaż blachodachówki, w tym blachy trapezowej. Cały proces montażu dachu zależy od tworzywa, z którego zbudowana jest konstrukcja. Bez względu na to, czy zadaszenie jest utworzone z ceramicznych dachówek, blachodachówki czy tradycyjnych blach, wymagana jest właściwa izolacja i wentylacja. Należy o tym pamiętać przy montażu dachu. Dlatego też najlepiej skorzystać z usług eksperta. Przez zamontowaniem zadaszenia dekarz sprawdzi, czy spełnione są wszystkie warunki umożliwiające przeprowadzenie pracy. Ściany szczytowe oraz kominy powinny być odpowiednio wymurowane, a ścianki kolankowe powinny być zakończone żelbetowym wieńcem z kotwami przystosowanymi do zainstalowania murłaty (poziomej belki z drewna). Dopiero wtedy przystępuje się do zamocowania wodoodpornej izolacji na wieńcach. Układa się ją na dwóch powłokach papy podkładowej pod drewniane belki. Następnie mocuje się murłaty na tzw. kotwach specjalnymi nakrętkami z dużymi podkładkami. Wykonuje się zaciosy w punktach oparcia na belkach oraz na złączeniu w kalenicy. W ten sposób krokwie są przygotowane.

Ostrugane i zaimpregnowane mogą być zainstalowane na zadaszeniu poprzez przybicie ich deskami. Instaluje się potem jętki i daszki i wyrównuje krawędzie ścian szczytowych. Powinny sięgać dolnej wysokości powierzchni krokwi. Przykleja się kolejno na ścianach ocieplenia ze styropianu. Umieszcza się paroprzepuszczalną folię i mocuje kontrłaty do krokwi. Na koniec przeprowadza się obróbki blacharskie, mocuje potrzebne uchwyty i instaluje cementowe dachówki wzdłuż okapu. Etapem końcowym jest montaż gąsiorów i wentylacji kalenicowej. Po montażu dachu warto co najmniej 2 razy w roku przeprowadzać przeglądy jego stanu. Zaleca się dokonanie tego jesienią i przed zimą.

Naprawa dachu

Z usług dekarza często korzysta się przy okazji remontu dachu. Przeprowadza się go w przypadku konieczności uszczelnienia zadaszenia, niedostatecznego ocieplenia lub jego braku oraz naturalnego zniszczenia dachu i jego części np. rynien. Naprawa dachu jest także często potrzebna ze względów estetycznych. Przed skorzystaniem z usług blacharsko-dekarskich warto dokonać przeglądu stanu zadaszenia. W tym celu warto sprawdzić, czy przecieka i jakie części są zniszczone. Dobrze jest skontrolować stan rynien. Jeśli są naderwane, a zimą pojawiają się na połączeniach np. sople lodu, oznacza to, że ich styki są nieszczelne. O konieczności odnowy świadczą wszelkie przebarwienia, zabrudzenia, zagięcia oraz skręcenia i pęknięcia części drewnianych wchodzących w skład więźby dachowej. Remont dachu należy także przeprowadzić, jeśli wyraźnie widać, że się zapada. Dobrze jest skorzystać w tym wypadku z pomocy dekarza.

Naprawa dachów może polegać na następujących czynnościach:

  • Rozbiórce elementów pokrycia. Pozwala to na dostanie się do blacharskich obróbek, ich ewentualną wymianę i demontaż oraz ułożenie.
  • Wymianie dachówek lub blach. Polega z reguły na łataniu blach np. uszczelniającymi taśmami.
  • Wyczyszczeniu i ponownemu pomalowaniu zadaszenia.

Działania naprawcze obejmuje także układanie gontu, wzmocnienie więźby dachowej oraz naprawę po gradobiciu. Jeśli doszło do powstania grzyba, więźbę wymienia się całkowicie. Po pozbyciu się starego pokrycia i demontażu okładzin na poddaszu można dodać dodatkową warstwę ocieplającą, bądź zastąpić nową. Z reguły towarzyszy temu montaż połaciowych okien oraz odnowa bądź przeróbka komina. Warto stale kontrolować stan zadaszenia. Wczesna reakcja na powstanie biologicznej korozji oraz wszelkiego rodzaju wygięcia zapobiegną konieczności całkowitej wymiany więźby dachowej. Zaniedbanie tego spowoduje wymóg całkowitego remontu. Dlatego dobrze jest skorzystać z usług dekarskich.