Rośliny uprawne dla poprawnego wzrostu muszą mieć odpowiednie warunki glebowe. Opryski chemiczne, są coraz mniej wykorzystywane, wśród gospodarstw stawiających na wysoką jakość produktów rolnych i na ich proekologiczną produkcję. Nawozy naturalne zaś, są ciężkie do wytworzenia, a następnie zastosowania, dlatego dzisiaj dla branży rolniczej, otwiera się nowa dziedzina. Mowa o biotechnologii, której specjaliści opracowują w laboratoriach specjalne preparaty stymulujące wzrost i chroniące plony. Wśród nich można wymienić niesamowicie skuteczny Aktywator Glebowy.

Czym jest Aktywator Glebowy?

Za aktywatory glebowe uznaje się specjalne preparaty/środki, które w swoim składzie zawierają bakterie użyźniające glebę. Przykładem jest produkt marki BIOTECH, opierający się o takie mikroorganizmy, jak Bacillus subtlis, Bacillus licheniformis, Trichoderma viride, czy Trichoderma asperellum. To właśnie te bakterie oraz grzyby, wyspecjalizowane są w rozkładzie resztek roślinnych, a zwłaszcza celulozy.

Zastosowanie takiego Aktywatora Glebowego jest zaś niesamowicie proste. Po przeprowadzonych żniwach, czy zbiorach, stosuje się go w formie opryskowej, co pozwala znacznie użyźnić glebę. W jaki sposób do tego dochodzi? Przede wszystkim dzięki inicjacji i przyśpieszeniu procesu rozkładu resztek pożniwnych wszystkich typów roślinnych uprawnych. To zaś powoduje, że glebie dostarczone zostają cenne składniki pokarmowe i minerały. Ta staje się zatem bardziej aktywna mikrobiologicznie, poprawiony zostaje jej stan próchnicy, a nawet struktura, co wielokrotnie można zaobserwować nawet gołym okiem, czy też poprzez kontakt dotykowy!

Zalety Aktywatora Glebowego

Aktywator Glebowy, jak już wspomniano sprzyja przede wszystkim w uproszczeniu użyźnieniu gleby. Jest to jednak wynik tego, iż zawarte w preparacie mikroorganizmy bardzo szybko się rozmnażają i są przy tym odporne na różne warunki atmosferyczne. Efektywność ich działań została zaś potwierdzona laboratoryjnie, a także terenowo – Aktywator Gleby jest znacznie bardziej skuteczny, niż innego typu środki, czy zabiegi stosowane w rolnictwie. Ważną zaletą tego preparatu, jest jednak to, że nie tylko wpływa pozytywnie na samą glebę i dzięki temu pośrednio na rośliny uprawne, ale również ma swój bezpośredni udział w polepszonej jakości rozwoju systemów korzeniowych kukurydzy, buraków, zbóż, czy też cebuli i ziemniaków. Warte podkreślenia jest również to, że namnażające się bakterie i grzyby zawarte w preparacie, skutecznie niszczą patogeny chorobotwórcze oraz odstraszają szkodniki. Dzisiaj zatem Aktywator Glebowy, jest jednym z najlepszych na rynku środków pozwalających na zwiększenie produktywności gospodarstwa rolnego, które może również dzięki niemu określać się mianem proekologicznego!

Więcej informacji na temat Aktywatora Glebowego, możesz uzyskać na dedykowanej stronie internetowej pracowni BioTECH Dra Marcina Romanowskiego.