Kominiarz badający stan techniczny przewodów kominowych w budynku musi przeprowadzić kontrolę w sposób rzetelny i profesjonalny. Jest to związane z istotną funkcją tego typu przewodów, które odpowiadają chociażby za odprowadzanie spalin powstałych w  trakcie ogrzewania budynku. Niedrożność może spowodować zagrożenie w postaci wybuchu pożaru lub zaczadzenia, dlatego tak istotne jest regularne realizowanie kontroli przez kominiarza. Co wchodzi w jej zakres?

Badanie wszystkich typów przewodów kominowych

Regularne kontrolowanie przewodów kominowych dotyczy wszystkich ich typów. Kominiarz wykonujący takie badanie zajmie się zarówno przewodami wentylacyjnymi, jak i spalinowymi czy dymowi. Głównym elementem przeprowadzanej kontroli jest drożność – musi być ona na odpowiednim poziomie, by zapewnić swobodny przepływ gazów. Problemy w tym zakresie doprowadzają do spadku efektywności przewodów kominowych, a tym samym całego układu grzewczego zastosowanego w budynku. To również zagrożenie dla jego użytkowników i nie tylko.

Kontrola prawidłowości ciągu kominowego to kolejne z badań przeprowadzanych przez kominiarza w ramach sprawdzania stanu przewodów. Do poszczególnych z nich są bowiem podłączane m.in. kratki wentylacyjne lub paleniska gazowe, co wymaga dokładnego sprawdzenia. Czynności w tym zakresie przeprowadzi w sposób profesjonalny Zakład Kominiarski Miotełka, który świadczy kompleksowe usługi kominiarskie. W przypadku badania przewodów kominowych w budynku warto zwrócić też uwagę na kilka innych kwestii – jakich dokładnie?

Przewody kominowe dokładnie skontrolowane

W systemie kominowym niezbędny jest dostęp powietrza zewnętrznego. To właśnie ono jest kluczowym elementem właściwej cyrkulacji powietrza w całym budynku, dlatego również i pod tym kątem kominiarz przebada przewody kominowe w obiekcie. Dokładna analiza stanu technicznego kominów pozwoli wykryć wszelkie nieprawidłowości i usterki, których naprawa może być bardzo ważna dla bezpieczeństwa użytkowników lokalu, ale też osiąganej efektywności grzewczej.

Sam dostęp do przewodów kominowych nie może być utrudniony. W tym względzie kominiarz również wyda opinię, a w przypadku problemów zaproponuje zastosowanie właściwych rozwiązań. Jednym z końcowych etapów kontroli przewodów kominowych jest badanie ich szczelności. Muszą być one bowiem nie tylko drożne, ale również i w pełni szczelne. Sporządzony przez kominiarza po badaniu protokół pozwoli uzyskać dokładną opinię techniczną specjalisty na temat stanu przewodów kominowych zastosowanych w danym budynku.