Nie tylko moda na ekologię powoduje, że w przydrożnych pasach zieleni sadzi się nowe drzewa. Jest to element zagospodarowania chodników i poboczy ulic znany od dziesięcioleci i dobrze sprawdzony. Rozwój systemu komunikacyjnego w miastach powoduje, że przy przebudowie, poszerzaniu ulicy, wiele starych drzew się wycina i te drzewa trzeba zastąpić nowymi. A rozwój systemu komunikacyjnego wpływa na ekonomię miasta i zagadnienia społeczne.

Kształtowanie roślinności miejskiej

Drogi, chodniki, pobocza, pasy zieleni pomiędzy pasami ruchu ulic dwupasmowych – to wszystko są przestrzenie publiczne. Ich wygląd ma wpływ na postrzeganie miasta przez samych mieszkańców, bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od funkcjonalności, a obecność właściwie zagospodarowanej zieleni wpływa na stan środowiska nie tylko samej ulicy, ale także otaczających terenów. Zmiany w rozumieniu znaczenia przyulicznej roślinności, które widzimy zwłaszcza w ostatnich latach, przekładają się na politykę miast zrównoważonych, które mają być zdrowe dla ludzi. Miast to nie jest wyspa, niezależna od otaczających je terenów. Istotne jest także zagadnienie retencji wód opadowych, a wiadomo, że drzewa najlepiej się do tego celu nadają. Rozumienia znaczenia środowiska dla ładu przestrzennego skutkuje między innymi zwiększeniem nakładów na zieleń przyuliczną, w postaci nasadzeń nowych drzew z renomowanych szkółek drzew i krzewów, które zapewniają rośliny najwyższej jakości. Stosuje się zarówno nasadzenia alejowe, jak i inne rozwiązania, które mają wykorzystywać walory zróżnicowanej roślinności, jak i być dostosowane do potrzeb mieszkańców oraz istniejącego krajobrazu. Sposób zagospodarowania otoczenia ulic jest swego rodzaju wizytówką miasta, świadczącą o kulturze jego mieszkańców. Problem terenów przyulicznych i zieleni przyulicznej ma na tyle wysoką rangę w krajach Europy Zachodniej, że prowadzi się tam prace naukowe, których wyniki mają wpływ na proces planowania przestrzennego miasta.

Jak dbać o nasadzenia przyuliczne?

W naturalnym procesie sadzenia nowych drzew zdarza się, że drzewo się nie przyjmie i uschnie. Trzeba pamiętać, że nasadzenia drzew przeprowadza się wiosną i jesienią, które to pory roku są dla roślin najbardziej korzystne. Uschnięcie drzewa nie jest wynikiem zaniedbania przez służby miejskie, ani zakupu drzew niskiej jakości. Jest to proces naturalny i ok. 8% uschniętych nowo nasadzonych drzew ma prawo się nie przyjąć. Zieleń miejsca powinna oczywiście kupować drzewka do nasadzeń ze sprawdzonych źródeł, do których należy Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Zdzisława Szabelskiego. W ten sposób rośliny nie tylko są objęte gwarancją, ale też zapewniona jest ich odpowiednia jakość i pielęgnacja od samego początku.