Aby uniknąć problemów z rozpaleniem grilla, warto rozważyć  zakup sprzętu zasilanego butlą gazową. Tego typu grille nie dymią i są gotowe do pracy po kilku minutach o każdej porze roku. Rodzi się jednak pytanie, czym kierować się wybierając butlę. Jest to istotna kwestia nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia. Właściwe dopasowanie butli do grilla to również gwarancja bezpieczeństwa jej użytkowników.

Jakie rodzaje gazu występują w butlach?

Większość grillowych urządzeń zasila się gazem LPG. Tylko nieliczne modele przystosowane są do spalania gazu ziemnego. Stałe przyłącze nie jest popularne, gdyż odbiera grillowi jego główną zaletę – mobilność. W butle gazowe najlepiej zaopatrywać się u sprawdzonych dystrybutorów. W korzystnej cenie możemy je kupić w Artgaz.

W butlach mamy do czynienia z czystym propanem lub mieszanką propan-butan, których proporcje są określane przez restrykcyjne normy. Gazy te różnią się między sobą temperaturą wrzenia. Określa ona, kiedy substancje przechodzą ze stanu ciekłego w gazowy. Jest to szczególnie istotne dla osób, które rozpalają grilla w okresie zimowym.

Przy dużych mrozach zdecydowanie lepiej odparowuje czysty propan, który wrze w temperaturze -43º C. Napełnione nim zbiorniki można bez obaw wykorzystać do grillowania nawet przy ekstremalnej pogodzie. W przeciwieństwie do butli propan-butan, nie obniżają one wydajności urządzenia. Wyższa temperatura wrzenia butanu sprawia, że podczas zimowego grillowania zużywany jest tylko propan, a drugi składnik pozostaje na dnie zbiornika. Właśnie dlatego butle z mieszanką gazów kończą się znacznie szybciej niż z czystym propanem.

Chociaż butle gazowe z czystym propanem odznaczają się wysoką wydajnością, to zwykle stosuje się je tylko w małych grillach. Urządzenia o większych rozmiarach posiadają bowiem automatyczną blokadę reduktora, uniemożliwiając zastosowanie zbiornika z propanem.

Jak wybrać rozmiar butli z gazem?

To, jak dużą butlę należy wybrać do grilla, zależy od kilku czynników. Przede wszystkim, butlę gazową  trzeba dopasować do wielkości i wydajności posiadanego urządzenia. Większe modele spalają więcej gazu, więc stosowanie w nich małych butli nie jest uzasadnione ekonomicznie. Duże grille wymagają zbiorników o pojemności co najmniej 5 kg.

Jeśli grillowanie odbywa się dosyć często, najlepszym rozwiązaniem jest zakup możliwie największej butli (33kg). Unikniemy wtedy problemu z częstą wymianą  i transportem zbiorników.  Czy jednak  takie gabaryty nie popsują wyglądu efektownego grilla? Producenci niektórych urządzeń przewidzieli na nią specjalny schowek. Jeśli jednak butla się nie pomieści, zawsze można ją zawinąć w elegancki pokrowiec.

Jak przechowywać butle z gazem?

Butle gazowe użytkowane w nieodpowiedni sposób stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia. Dlatego też należy pamiętać o ich prawidłowym przechowywaniu. Butle gazowe należy przede wszystkim chronić przed przewróceniem. Zapobiega temu ustawienie ich w pozycji poziomej, lecz nie zaszkodzą również dodatkowe zabezpieczenia.

Butle powinny znajdować się  w suchym, przewiewnym miejscu, minimum 1,5 m od źródła ciepła. Temperatura w pomieszczeniu nie może bowiem przekraczać 35º C. Pod żadnym pozorem nie można umieszczać ich w piwnicach zagrożonych zalaniem. Gazy są cięższe od powietrza, dlatego w chwili wycieku opadają na dno wody. W razie pojawienia się iskry, powstaje zagrożenie wybuchem.