Własny dom, usytuowany najlepiej w spokojnej okolicy poza miastem, jest marzeniem wielu Polaków. Posiadanie takiej nieruchomości wiąże się jednak z pewnymi niedogodnościami. Jedną z nich może być konieczność regularnego opróżniania szamba w przypadku kiedy nie ma możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej. Wywozem nieczystości na terenie Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Brwinowa i Podkowy Leśnej zajmuje się firma Artrans.

Szambo i jego opróżnianie – co mówią przepisy?

Budowa własnego domu wiąże się z koniecznością rozwiązania problemu odprowadzania ścieków. Jeżeli nieruchomość znajduje się na terenie skanalizowanym, wystarczy postarać się o stosowne zezwolenie, a następnie do lokalnej sieci wykonać przyłącze rury odpływowej. Jeśli jednak na danym obszarze nie ma takiej możliwości, należy zbudować samodzielne szambo. Wielkość zbiornika musi zostać dostosowana do ilości nieczystości, jakie będą powstawać w danym gospodarstwie domowym. Szacunkowo jest to 100-200 litrów ścieków na osobę w ciągu doby. Asenizacji dokonuje się regularnie, średnio raz na dwa tygodnie. Sam zbiornik należy umiejscowić zgodnie z zapisami prawa budowlanego: minimum 5 m od okien i drzwi domu, nie mniej niż 15 m od studni oraz przynajmniej 7,5 m od granicy parceli, chodnika czy drogi. Ponadto, ze względu na fakt, iż w wyniku beztlenowego rozkładu ścieków w dole gnilnym powstają toksyczne gazy, szambo należy zaopatrzyć w rurę odpowietrzającą z wylewką o średnicy 11 cm, wyprowadzoną na minimum 0,5 m ponad poziom terenu.

Wywozem ścieków nie może zająć się osoba nieuprawniona. Konieczne jest zamówienie specjalistycznej firmy zajmującej się wywozem nieczystości płynnych i dysponującej szambiarkami – takiej jak Artrans. Na właścicielu posesji, pod groźbą kary od 500 zł do 5000 zł ciąży też obowiązek posiadania i przechowywania przez 2 lata dowodów korzystania z takiej usługi – faktur VAT lub rachunków. Same dokumenty muszą ponadto dowodzić regularności wywozu fekaliów.

Czyszczenie i wywóz szamba

Profesjonalnym i terminowym wywozem szamba oraz jego czyszczeniem na terenie Podkowy Leśnej, Brwinowa, Milanówka, Grodziska Mazowieckiego, a także Radziejowic, Nadarzyna i Żabiej Woli zajmuje się przedsiębiorstwo Artrans, obsługujące zarówno prywatne posesje, jak i wspólnoty mieszkaniowe i firmy. Duże szambowozy o pojemności 18 i 16 metrów sześciennych umożliwiają całkowite opróżnienie zbiornika przy jednym transporcie do oczyszczalni. Oferta jest korzystna cenowo i obejmuje również wywóz osadów, szlamów i płuczki, a ponadto opróżnianie toalet.