Wycena nieruchomości polega na określeniu wartości nieruchomości. Czynność ta wykonywana jest przez rzeczoznawców majątkowych. Sporządzona przez odpowiednie osoby wycena nieruchomości może być początkiem do dalszych postępowań, które mogą zmierzać  do ustalenia wysokości odszkodowania z różnych tytułów, ustalenia wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, z tytułu zarządu, adiacenckich czy też do jej sprzedaży. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o wycenie nieruchomości?

Wycena nieruchomości – na czym polega?

Wycena nieruchomości polega na określeniu wartości nieruchomości i musi być prowadzona zgodnie z określonymi zasadami, o których stanowi Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Osobą, które może dokonać wyceny jest tylko rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra. Taką osobą jest Danuta Jabłecka Rzeczoznawca Majątkowy.

Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które mogą być przedmiotem obrotu rynkowego.

Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

Rzeczoznawca majątkowy sporządza opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.. Jego forma, treść i zakres określone są w przepisach.

Operat szacunkowy – kiedy jest konieczny?

Operat szacunkowy wymagany jest w sytuacjach, w których wartość nieruchomości stanowi podstawę do dalszych działań. Sytuacjami, w których niezbędny jest operat szacunkowy są m.in. ubieganie się o kredyt hipoteczny, sprawy rozstrzygane przez sąd, np. postępowanie spadkowe, podział majątku, czy też egzekucja komornicza, a także do przedłożenia organom podatkowym.

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia wyceny nieruchomości

Konieczny jest wypis z rejestru gruntów, mapa ewidencyjnej, mapa sytuacyjno-wysokościowa, nr księgi wieczystej, dokumentacja budowlana budynków (jeśli istnieje)

Co wpływa na koszt wyceny nieruchomości?

Wysokość kwoty jaką należy zapłacić rzeczoznawcy za wykonanie usługi wyceny zależy od tego, z jakimi kosztami związana jest praca rzeczoznawcy oraz jak szybko chcemy uzyskać opinię.