czas czytania: 6 min

Jaka jest kolejność wykonywania instalacji w domu?

Jaka jest kolejność wykonywania instalacji w domu?

Przeprowadzenie odpowiednich instalacji jest niezwykle ważne podczas prac wykończeniowych. Instalacje przeprowadza się zawsze w ostatnim etapie budowy domu. Prace instalacyjne i ich dokładne rozplanowanie przyspiesza cały proces budowlany oraz przygotowanie budżetu. Zaprojektowanie instalacji w domu zapewnia płynność pracy oraz przyspiesza zamieszkanie w nowo powstałym budynku.

Instalacja w stanie zerowym

Jeszcze podczas prac wykończeniowych przeprowadza się niezbędne instalacje. Należą do niej te części, które znajdują się pod podłogą parteru. Będą przebiegać do wnętrza budynku lub z niego wychodzić. Instalacje przeprowadza się w momencie stawiania fundamentów. Jest to najlepszy moment na przyłączanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych przechodzących przez grunt.

Instalacja „zerowa” przebiega w dwóch etapach:

 1. Rozprowadzania przewodów,
 2. Podłączania urządzeń i sprzętu do eksploatacji.

Kolejne kroki prac instalacyjnych stanowią:

 1. Rozprowadzenie rur kanalizacyjnych,
 2. Odprowadzenie ścieków na zewnątrz obiektu,
 3. Doprowadzenie wody i powietrza do spalania,
 4. Dołączenie kabla od złącza do budynku oraz innych kabli np. domofonowego.

Etap I. Instalacje elektryczne

W tym etapie montażu instalacji wykorzystuje się przewody:

 • Elektryczne,
 • Instalacji alarmowej,
 • Teletechniczne.

Przewody elektryczne są najpierw rozmieszczane na stropach i ścianach. Jeśli w domu jest już zainstalowany monitoring, instaluje się skrzynkę rozdzielczą. W tym czasie przeprowadza się również instalacje:

 • Telefoniczną,
 • Telewizyjną (lub satelitarną),
 • Internetową: stałe łącze,
 • Alarmową.

Etap II. Instalacje wodne

Równie ważne są instalacje wodne i kanalizacyjne. Można je przeprowadzać równocześnie z instalacją elektryczną. Przewody ciepłej i zimnej wody przeprowadza się z parteru na piętro za pomocą szachtów instalacyjnych. Montuje się je na ścianach działowych i ruchomych, gdzie zostają obudowane płytami. Przez poszczególne piętra przeprowadza się w tym celu pionowe rury po stropie i zamieszcza w podłodze. Ważne, by prace instalacyjne przeprowadzić po tynkowaniu.

Etap III. Instalacje centralnego ogrzewania

Instalację grzewczą przeprowadza się równolegle z instalacją wodno-kanalizacyjną. Najlepiej w tym celu wynająć ekipę budowlaną.

Instalacje grzewcze obejmują:

 • Montaż grzejników: należy do nich przeprowadzić zasilający i powrotny przewód. Wyprowadza się je z rozdzielaczy zamontowanych na danym piętrze.
 • Ogrzewanie podłogowe: instalowane na wszystkich kondygnacjach. Ułożone przewody zalewa się betonem. W ten sposób się je zabezpiecza.  Usprawnia to wykonywanie dalszych prac wykończeniowych.

Końcowy etap instalacji domowych polega na montażu urządzeń grzewczych. Montuje się wówczas kotły lub centralne odkurzacze.

Budowa domu wymaga zaplanowania prac na każdym etapie. Wówczas możliwe będą ocena stopnia trudności oraz przygotowanie finansowe. Pomoże w tym na pewno wykwalifikowany instalator.