Przedszkole Terapeutyczne Centrum Kolory Sp. z o.o. to wyjątkowe miejsce, które oferuje wsparcie dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat, z zaburzeniami w spektrum autyzmu, ADHD oraz niepełnosprawnościami intelektualnymi. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego dziecka oraz specjalistycznym gabinetom, takim jak integracja sensoryczna, logopedia czy psychologia, Centrum Kolory pomaga dzieciom rozwijać się i osiągać sukcesy.

Indywidualne podejście do potrzeb każdego dziecka

W Przedszkolu Terapeutycznym Centrum Kolory kluczową rolę odgrywa indywidualne podejście do potrzeb każdego dziecka. Terapeuci i nauczyciele pracujący w placówce dokładnie analizują mocne strony oraz trudności swoich podopiecznych, aby dostosować metody pracy do ich możliwości i potrzeb. Dzięki temu dzieci uczą się w tempie odpowiednim dla siebie, a terapia przynosi oczekiwane rezultaty.

Gabinety specjalistyczne - wsparcie na najwyższym poziomie

Przedszkole Terapeutyczne Centrum Kolory oferuje swoim podopiecznym dostęp do gabinetów specjalistycznych, takich jak integracja sensoryczna, logopedia czy psychologia. Dzięki temu dzieci mogą korzystać z profesjonalnego wsparcia w zakresie różnych dziedzin, co przyczynia się do ich wszechstronnego rozwoju. Ponadto placówka jest członkiem Asocjacji Praktyków Integracji Sensorycznej ASIP, co świadczy o wysokim poziomie oferowanych usług.

Edukacja i rozwój w atmosferze akceptacji

W Przedszkolu Terapeutycznym Centrum Kolory dużą wagę przywiązuje się do atmosfery akceptacji i zrozumienia. Dzieci uczą się w grupach, gdzie każde z nich jest traktowane z szacunkiem i uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. Taka postawa nauczycieli i terapeutów sprawia, że dzieci czują się bezpiecznie i swobodnie, co sprzyja ich rozwojowi oraz budowaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami.

Wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci z autyzmem, ADHD i zespołem Aspergera

Przedszkole Terapeutyczne Centrum Kolory to również miejsce, które oferuje wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci z autyzmem, ADHD i zespołem Aspergera. Placówka prowadzi różnorodne warsztaty i szkolenia dla rodziców, dzięki którym mogą oni zdobyć wiedzę na temat zaburzeń swoich dzieci oraz dowiedzieć się, jak skutecznie im pomagać. W ten sposób Centrum Kolory wspiera nie tylko rozwój dzieci, ale również umacnia więzi rodzinne i pomaga rodzicom w codziennym funkcjonowaniu.