Do najważniejszych polis ubezpieczeniowych zalicza się niewątpliwie składka zapewniająca ochronę zdrowia i życia. Sprawdza się ona np. w sytuacji, gdy niezbędne jest odzyskanie pełnej sprawności po wypadku, ale też w najtrudniejszych momentach – jako wsparcie dla rodziny dotkniętej śmiercią bliskiej osoby. Warto przy wyborze tego typu ubezpieczenia postawić na pomoc specjalisty z Seguro. Poznaj zalety takiego rozwiązania!

Jakie są składniki ubezpieczenia na życie?

Wspomnianą polisę można z powodzeniem dopasować do indywidualnych preferencji. Do głównych składników ubezpieczenia na życie zalicza się ochrona na wypadek zgonu, trwałego inwalidztwa lub nieszczęśliwego zdarzenia losowego skutkującego ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Czynniki ryzyka dzielą się w tym wypadku na podstawowe oraz dodatkowe. Zakres danej składki dostosują do potrzeb klienta specjaliści z firmy Seguro. Możliwe jest jej znaczące rozbudowanie.

Polisa na życie jest nierzadko proponowana w wariancie z pakietami zapewniającymi wsparcie przy najczęstszych chorobach określanych jako ciężkie. Dotyczy to także nowotworów. Dzięki takiemu zabezpieczeniu pacjent nie musi martwić się o pokrycie kosztów np. zagranicznych konsultacji lekarskich. Oprócz opieki medycznej składka może też obejmować pełne wsparcie przy rehabilitacji. Jak podkreśla Anna Korolczuk, właścicielka Seguro, jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy uszczerbek na zdrowiu uniemożliwia kontynuowanie lub podjęcie pracy, a proces rekonwalescencji obejmuje płatne zabiegi.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie na życie z pomocą doradcy?

Przy zakupie opisywanej polisy warto zapoznać się ze wszystkimi możliwościami jej konfiguracji. Dla wielu osób jest to zbyt czasochłonne, a także skomplikowane – poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe zapewniają różne rodzaje ochrony w ramach składki na życie. Szybsze i łatwiejsze dopasowanie oferty do konkretnych potrzeb zapewnia wsparcie firmy Seguro. Doświadczony specjalista ma dostęp do baz wszystkich ubezpieczycieli, dysponuje szeroką wiedzą w zakresie każdego typu polisy i jest w stanie w krótkim czasie przygotować kilka najkorzystniejszych propozycji dla klienta.

Przynosi to również oszczędności finansowe. Doradca ubezpieczeniowy z Seguro ustali maksymalną wysokość składki oraz kwotę ochrony, jaka będzie zagwarantowana w polisie. Pochopny wybór bez konsultacji to niekiedy spore koszty przy jednocześnie dość wąskim zakresie sytuacji, w jakich środki zostaną wypłacone lub pokryją np. wydatki na leczenie. Dzięki specjalistom z Seguro wszelkie wątpliwości w umowie będą ponadto dokładnie wyjaśnione. W ten sposób ubezpieczony ma pewność, że w najtrudniejszych momentach życia on lub jego bliscy otrzymają nieocenione w takim okresie wsparcie.