Co należy do obowiązków biegłego rewidenta?

Materiał partnera
2019-09-29
biegły rewident

Decydując się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, musimy liczyć się z wieloma obowiązkami, które wynikają z przepisów prawa. Każdy przedsiębiorca, który - dobrowolnie lub z obowiązku-  prowadzi ewidencję finansów w księgach rachunkowych powinien sporządzić coroczne sprawozdanie finansowe. Ustawa o rachunkowości informuje, kiedy takie sprawozdanie musi zostać zbadane przez biegłego rewidenta. Co należy do jego obowiązków?

Biegły rewident- kto to taki?

Biegły rewident nazywany jest często audytorem. Zawód ten należy do jednych z najbardziej znaczących w świecie finansów. Biegły rewident posiada bowiem kwalifikacje do wykonywania czynności w zakresie rewizji finansowej. To niezależny ekspert, który sporządza raporty i wydaje opinie na temat wykonanych przez przedsiębiorcę- lub inny podmiot - sprawozdań finansowych. Audytor jest osobą zaufania publicznego, czego potwierdzeniem jest wpis do rejestru biegłych rewidentów. Wszystkie informacje, które zawarte są w kontrolowanych przez audytora dokumentach, objęte są tajemnicą zawodową.

Księgowy a biegły rewident- jaka jest różnica?

Biegły rewident bardzo często mylony jest z doradcą podatkowym lub księgowym. Jednak wszystkie te zawody różnię się pomiędzy sobą zakresem uprawnień do wykonywanych czynności . Jak informuje specjalista z Biura Rachunkowego „Radek” w Żorach- zadaniem biegłego rewidenta jest weryfikacja całokształtu pracy księgowego. Inaczej wygląda również ścieżka edukacyjna, która prowadzi do pracy w tym zawodzie.

Co jest przedmiotem kontroli biegłego rewidenta?

Jak już wspomniano- biegły rewident zajmuje się przede wszystkim badaniem sprawozdań finansowych podmiotów, które zobowiązane są do ich sporządzania. Specjalista sprawdza, czy wszystkie dokumenty zostały przygotowane w sposób przejrzysty, rzetelny i co najważniejsze- wiarygodny. Po zapoznaniu się z wszystkimi aktami, audytor sporządza szczegółowy raport oraz opinię. Biegły rewident uprawniony jest także do korekty błędów w księgach rachunkowych czy też zbadania planu przekształcenia spółki. Może być również obecny przy wycenie wartości udziałów danego przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto podjąć współpracę z biegłym rewidentem?

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się skorzystać z usług biegłego rewidenta, zyskują wiedzę i wsparcie z zakresu rachunkowości. Chroni to prowadzoną przez nich działalność gospodarczą przed nadużyciami, które mogą wiązać się z odpowiedzialnością karną bądź finansową. Stała współpraca z audytorem pozwala także uniknąć niepotrzebnych stresów w trakcie wizyty urzędników w firmie. Przedsiębiorca zyskuje bowiem gwarancje, że wszelkie dokumenty prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Opracowanie artykułu:

Radek Biuro rachunkowe

ul. Miarki 54, 44-240 Żory śląskie
e-mail
www