Ubezpieczenie turystyczne jest przydatne podczas odbywania w zasadzie każdej podróży. Jego wykupienie pozwala na pełne pokrycie kosztów leczenia za granicą. Zapewnia przy tym pełną ochronę osobową podczas wyjazdów krajowych i międzynarodowych. Najlepiej od razu wykupić pakiet poszerzony o dodatkowe usługi, dostosowane do potrzeb oraz miejsca podróży. Co jednak dokładnie obejmuje taka polisa?

Czym jest ubezpieczenie turystyczne? 

Ubezpieczenie podróżne to dobra opcja dla osób często wyjeżdżających za granicę. Stanowi również świetne uzupełnienie jako ubezpieczenie na życie. Jest formą polisy zawieraną między klientem a daną agencją ubezpieczeniową. Najczęściej nabywa się ją przed planowaną podróżą międzynarodową (lub krajową). Zapewnia przy tym potrzeby finansowe zarówno rodzin, jak i firm. Dotyczy zarówno osób fizycznych, uczestniczących w zorganizowanych masowych wydarzeniach, jak i zwykłych turystów. Usługa ta jest dostępna również dla przedsiębiorstw związanych z branżą turystyczną.

Co zawiera ubezpieczenie podróżne? 

Polisa turystyczna obejmuje ubezpieczenie:

  1. Assistance. Wiąże się z uzyskaniem wsparcia i pomocy w trakcie wyjazdu za granicę. Zawiera m.in. kontakt telefoniczny i pomoc np. w znalezieniu właściwej placówki medycznej, prawne zabezpieczenie, wspomożenie w codziennych czynnościach czy innego rodzaju pośrednictwo.
  2. Kosztów leczenia. Pokrywa w zupełności koszty opieki zdrowotnej w razie nagłej choroby lub urazu.
  3. Odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy szkód wyrządzonych przez ubezpieczoną osobę i ich przymusowego pokrycia np. w wyniku straty majątkowej, uszczerbku na zdrowiu czy życiu osoby trzeciej.
  4. Od wypadków. Oznacza otrzymanie finansowej rekompensaty w nieszczęśliwych wypadkach, np. urazach czy śmierci podczas przebywania za granicą.
  5. Podróży lotniczej. Przydatne w sytuacji związanej z lotem np. opóźnieniem  w dostarczeniu bagażu lub anulowaniu lotu. 

Dobrym uzupełnieniem będzie wykupienie usługi chroniącej bagaż. Wówczas umożliwione jest otrzymanie odszkodowania w przypadku jego kradzieży czy włamania. Obejmuje  zarówno bagaż należący do ubezpieczonego (zabranego w podróż), jak i zakupionego w jej trakcie.

W jego ramach zapewnione są również dodatkowe opcje, związane z rezygnacją z wyjazdu. Wiąże się to ze zwrotem kosztów w przypadku nieodbycia podróży np. z powodu choroby, śmierci osoby bliskiej czy nieszczęśliwego wypadku krewnego. Odnosi się także do nieplanowanych powrotów związanych z takimi sytuacjami jak śmierć bliskiej osoby czy poniesienie strat majątkowych.

Które ubezpieczenie w podróży wybrać?

Polisa turystyczna obejmuje również dodatkowe usługi, o które warto zapytać. Agencje ubezpieczeniowe oferują w końcu szereg uzupełnień, np. ochronę sprzętu sportowego.  Jednak przy wyborze należy się kierować przede wszystkim gwarantowaną sumą kosztów leczenia oraz zakresem usługi. Polisa powinna przede wszystkim obejmować NNW i OC. Dobrze jest również przed podpisaniem umowy zaznajomić się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU).

Ubezpieczenie turystyczne w przeciwieństwie do EKUZ refunduje całkowicie koszty leczenia, w tym prywatnego. Obejmuje kompleksową pomoc  i ochronę podczas podróży. Przy tym obowiązuje nie tylko w krajach Unii Europejskiej. Pokrywa również koszty transportu do kraju czy medycznego. Jego wykupienie zapewnia zatem komfort i bezpieczeństwo podczas podróżowania.