Własna przedsiębiorczość wymaga załatwiania wielu spraw związanych między innymi z rachunkowością – w tym prowadzenia tak zwanych rejestrów sprzedaży i zakupów VAT, dzięki którym można rozliczyć się z podatku VAT. Jest to jednak niełatwa procedura ze względu na szereg między innymi różnych zależności i wymogów, dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z pomocy profesjonalnego biura rachunkowości. Dowiedz się więcej o rejestrach VAT.

Czym dokładnie jest rejestr sprzedaży i zakupów VAT?

Rejestr sprzedaży i zakupów VAT to inaczej ewidencja VAT, obowiązująca wszystkich czynnych podatników VAT (czyli osób zarejestrowanych w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarów oraz usług). Ewidencja VAT dzieli się na:

 1. Ewidencję sprzedaży – pozwalającą na właściwe wyliczenie kwot podatku należnego obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym
 2. Ewidencję zakupów – dającą możliwość określenia wysokości podatku naliczonego, który należy odliczyć w danym okresie rozliczeniowym.
Co dokładnie powinno znaleźć się w rejestrze VAT?

Przedsiębiorcy spotkają się z sytuacją, w której jedynie część dokumentacji firmy dotyczącej sprzedaży bądź zakupu podlega konieczności wpisania do rejestru VAT. Do informacji, które należy zaś zawrzeć w rejestrze należą:

 1. Wysokość należnego podatku
 2. Informacje, na podstawie których można precyzyjnie określić podstawę a także przedmiot opodatkowania
 3. Informacje na temat kwot mogących obniżyć podatek
 4. Informacje na temat kwot mogących uniemożliwić obniżenie podatku
 5. Rozmaite informacje mogące pomóc potwierdzić poszczególne transakcje.

Powyższe dane można pozyskać na podstawie następujących przedłożonych dokumentów:

 1. Faktury VAT, VAT marży, VAT RR
 2. Faktur zaliczkowych
 3. Raportów okresowych pozyskiwanych z kas fiskalnych
 4. Paragonów zawierających poszczególne dane
 5. Dokumentów celnych
 6. Innych dokumentów pod warunkiem zawierania niezbędnych informacji.
Jakich danych nie zamieszcza się w rejestrze VAT?

W rejestrze VAT nie zamieszcza się poniższych informacji (ponieważ nie mają one wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego ani na odpowiednie rozliczenie VAT. Są one z tego względu umieszczane jedynie w księdze przychodów i rozchodów):

 1. Informacji o wydatkach będących czynnościami zwolnionymi z opodatkowania
 2. Informacji o wydatkach będących czynnościami nieopodatkowanymi
 3. Informacji o czynnościach, od których nie przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego.
Jak prowadzić rejestry zakupu i sprzedaży VAT?

Jak wiele innych spraw związanych z rachunkowością tak i tę , dotyczącą ewidencji VAT, warto powierzyć profesjonalnemu biuru rachunkowemu In – Plus, której pracownicy to osoby wykwalifikowane, kompetentne oraz posiadające duże doświadczenie w branży, co daje Państwu gwarancję bezpiecznego zmniejszenia kosztów prowadzenia Państwa firmy.