Raportowanie środowiskowe to jedno z najtrudniejszych wyzwań, przed jakim w ostatnich latach stają firmy i spółki. Wejście w życie nowych przepisów unijnych dotyczących obowiązku raportowania ESG już od 2026 roku będzie miało wpływ praktycznie na wszystkie przedsiębiorstwa. Czym dokładnie jest raportowanie ESG oraz jakie są jego najważniejsze założenia? Czy obowiązek ten już teraz dotyczy twojej firmy?  Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Układ ESG – wyjaśnienie pojęcia

Raportowanie ESG to typ raportu niefinansowego, który obejmuje trzy zasadnicze obszary zgodne z rozwinięciem pojęcia. Jest to:

  • raportowanie Środowiskowe (Environmental),

  • raportowanie Społeczne (Social),

  • raportowanie Ładu Korporacyjnego (Corporate Governance).

Taki raport umożliwia firmom realizację obowiązku wynikającego z dyrektyw unijnych dotyczących m.in. idei zrównoważonego rozwoju. W raporcie ESG zawierane są informacje niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju, takimi jak dbałość firmy o środowisko czy istotne kwestie społeczne.

Dyrektywa CSRD - nowelizacja unijnej dyrektywy 2014/95/UE - wprowadza jednolity, europejski standard raportowania ESRS, który już od 2026 roku powinien objąć wszystkie firmy.

Ma to związek z budowaniem strategii zrównoważonego rozwoju  jako głównej strategii biznesowej. W raporcie ESG przedsiębiorca powinien zawrzeć takie dane,  jak odsetek przychodów, nakładów inwestycyjnych i kosztów, które spełniają kryteria działalności zrównoważonej środowiskowo. Dotyczy to wyszczególnionych w Taksonomii rodzajów działalności.

Specjaliści zachęcają do budowy strategii, w której firma wspiera 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju, ponieważ konieczność raportowania ESG z czasem dotknie każdą polską firmę. Zaktualizowane wytyczne będą wymagały od firm ustalenia nowych procesów i opracowania sposobu zbierania konkretnych danych. Warto więc już teraz oprzeć model biznesowy firmy o nadchodzące zmiany.

W jaki sposób przygotować się do raportowania ESG?

Czy wiesz, jak przygotować raport realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w układzie ESG i w jaki sposób przedstawić w raporcie działania podjęte na rzecz Zielonego Ładu?

Odpowiedzi na wszystkie te pytania możesz uzyskać u doświadczonego doradcy biznesowego z firmy emi.pl Wanda Pazdan, który przeprowadzi twoje przedsiębiorstwo przez nadchodzące zmiany oraz pomoże w budowaniu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Biznesu, jako wieloletniej, głównej strategii biznesowej implementującej wpływ MŚP na 17SDGs.