Blog Panoramy Firm

Elementy księgi przychodów i rozchodów

Materiał partnera
2019-09-24
księgowy

Księga przychodów i rozchodów to najlepszy sposób prowadzenia księgowości w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest dedykowana tym firmom, które przyjęły model rozliczania się na zasadach ogólnych lub za pomocą podatku liniowego. Jest przejrzysta, łatwo w niej znaleźć źródło największych kosztów i przychodów oraz dokumenty rozliczeniowe. Jakie są podstawowe elementy i zasady prowadzenia KPiR?

Przepisy prawne

Są takie formy opodatkowania, które wymagają prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Są to opodatkowanie na zasadach ogólnych i podatek liniowy, niezależnie od formy prawnej przedsiębiorstwa, o ile ich przychody netto za rok obrotowy nie przekroczyły 2 milionów euro przeliczonych po kursie NBP na złotówki dla danego roku.

Księgę przychodów i rozchodów należy założyć w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Może być prowadzona w formie papierowej, jak i elektronicznej za pomocą specjalistycznego oprogramowania. KPiR można prowadzić samemu, ale lepiej oddać ją w ręce doświadczonych księgowych, które pracują w takich miejscach, jak Biuro rachunkowe Twój Partner. Dzięki temu mamy pewność, że nasze rozliczenia zgodne są z aktualnymi przepisami, korzystamy ze wszystkich możliwych ulg i nie zapłacimy mandatu za błędy w prowadzeniu księgowości.

Elementy księgi przychodów i rozchodów

W księdze przychodów i rozchodów muszą znaleźć się wszystkie transakcje: te związane ze sprzedażą, wydatkami, rachunkami, pensjami, zakupami, szkoleniami, opłatami itd. Powinno się je ujmować w momencie uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu. Te ostatnie muszą być związane z wydatkami poniesionymi osiągnięciu przychodów – wprost lub pośrednio przez np. zabezpieczenie jego źródła.

Przychody i koszty ujmuje się w tabelach, których kolumny podsumowywane są na koniec każdego miesiąca. Na tej podstawie oblicza się wysokość podatku.

Pierwsza kolumna to liczba porządkowa – kosztu lub przychodu, którą nanosi się także na fakturze czy rachunku. Druga kolumna to data, trzecia zawiera numery faktur. W kolejnych kolumnach podaje się dane kontrahentów. W szóstej kolumnie podaje się informację o typie transakcji. Kolejne kolumny muszą zawierać odpowiednie kategorie przychodów (wszystkich, ale też niezwiązanych bezpośrednio ze sprzedażą), a następnie kosztów (poniesionych na materiały, transport, pracowników, ubezpieczenia etc.), aż do siedemnastej, w którą wpisuje się ewentualne uwagi.

Czego nie zamieszczać w KPiR?

W księdze przychodów i rozchodów nie powinno się zamieszczać informacji o kosztach niezwiązanych z prowadzeniem działalności. Nie jest to także miejsce na oznaczanie zaliczek na poczet przyszłych dostaw i kosztów związanych z inwestycją, która jeszcze się nie zakończyła. Jeśli otrzymamy dotację, także nie wpisujemy jej wartości do KPiR. Wreszcie, jeśli nieodpłatnie udostępniamy klientom coś, co do nas wraca – np. zwrotne szklane butelki – także nie uwzględniamy tego w księgowaniu.

Opracowanie artykułu:

Biuro rachunkowe Twój Partner

ul. Obrońców Pokoju 9/29, 83-000 Pruszcz Gdański pomorskie
e-mail
www