Jakie są rodzaje ubezpieczeń rolnych?

Materiał partnera
2020-01-31

Wszyscy właściciele gospodarstw rolnych, którzy prowadzą jakąkolwiek działalność z tego zakresu zobowiązani są do posiadania wielu obowiązkowych ubezpieczeń. Jest to bardzo ważne, ponieważ unikniemy w takich sytuacjach wielu nieprzyjemnych spraw jak na przykład straty finansowe związane ze zniszczeniem upraw czy roszczenia osób, którym zniszczymy coś podczas przeprowadzania prac. Oto rodzaje ubezpieczeń rolnych.

Ubezpieczenie budynków rolnych


Pierwszą kategorią ubezpieczeń rolnych, jakie są obowiązkowe dla każdego rolnika, jest ubezpieczenie budynków do niego należących czyli na przykład obory, stodoły i chlewu. Kwestia ta regulowana jest prawnie w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja, 2003 roku. Standardowy zakres ubezpieczenia budynków rolnych obejmuje między innymi ochronę przed różnego rodzaju uszkodzeniami spowodowanymi powodzią, huraganem, pożarem czy innymi czynnikami pogodowymi. Warto zauważyć, iż ubezpieczenie to należy wykupić dla wszystkich obiektów budowlanych, których powierzchnia całkowita wynosi więcej niż 20 metrów kwadratowych i posiada zadaszenie.

Rolnicze ubezpieczenie OC

Rolnicze ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dotyczy wszystkich osób, których gospodarstwo rolne jest większe niż 1Ha (lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej), a polega ono (podobnie jak w przypadku ubezpieczenia dla kierowców) na ochronie nas oraz naszych pracowników i innych osób należących w jakikolwiek sposób do gospodarstwa przed odpowiedzialnością prawno-finansową związaną na przykład z uszkodzeniem czyjegoś mienia, utratą zdrowia i życia osób trzecich (poprzez prowadzone przez nas prace rolne), wszelkie szkody naszych pracowników.

Ubezpieczenie upraw rolnych

Tego rodzaju ubezpieczenie jest obowiązkowe dla wszystkich rolników, którzy otrzymują specjalne dopłaty do gruntów rolnych i uprawiają między innymi warzywa gruntowe, chmiel, tytoń, rzepak czy zboża. Obejmuje ono wszelkie straty poniesione na skutek klęsk żywiołowych, przymrozków, opadów gradu lub suszy.

Ubezpieczenie maszyn rolniczych (Agrocasco)

Jest to rodzaj ubezpieczenia, które nie należy do obowiązkowych, aczkolwiek jest raczej bardzo przydatne dla wszystkich rolników. Dzięki temu ubezpieczeniu możemy otrzymać odszkodowanie w momencie, gdy któraś z naszych maszyn zostanie skradziona lub ulegnie awarii spowodowanej przez wszystkie czynniki niezależne od nas i osób użytkujących dany pojazd. Ubezpieczeniem tym mogą zostać objęte między innymi takie pojazdy jak kombajn, ciągnik rolniczy, siewnik, rozrzutnik obornika, środki transportowe bez własnego napędu.

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich


Oprócz wyżej wymienionych ubezpieczeń rolniczych możemy również zdecydować się na polisę dla zwierząt w naszym gospodarstwie, która dotyczy zarówno uboju z konieczności jak i padnięcia z powodów zdrowotnych lub czynników zewnętrznych, czyli na skutek pożaru, powodzi, porażenia prądem itp.

Wszystkie te ubezpieczenia zarówno w wersjach podstawowych jak i rozszerzonych możemy wykupić w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych.

Opracowanie artykułu: