Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej jest niezwykle ważnym etapem podczas zakładania własnej firmy. Ma on bowiem wpływ na wiele czynników, które znacząco oddziałują na późniejszy sposób prowadzenia biznesu. Należy dokładnie przeanalizować wady oraz zalety wszystkich możliwych opcji i na ich podstawie wybrać taką formę prowadzenia działalności gospodarczej, która zagwarantuje optymalne funkcjonowanie firmy.

Dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej są bardzo zróżnicowane, co umożliwia wybór tej, która najbardziej odpowiadać będzie strukturze firmy. Wśród nich wyróżnić można:

  • jednoosobową działalność gospodarczą,

  • spółkę osobową (cywilną, jawną, partnerską, komandytową oraz komandytowo-akcyjną),

  • spółkę kapitałową (z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjną).

Różnice między nimi dotyczą m.in. liczby wspólników, sposobu opodatkowania i prowadzenia księgowości, kapitału niezbędnego do założenia oraz formalności związanych z miejscem rejestracji firmy. W skrócie można stwierdzić, że podczas wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej należy zwrócić uwagę przede wszystkim na stosunki wewnętrzne w firmie, jej bezpieczeństwo, a także koszty związane z jej założeniem i funkcjonowaniem. W trakcie zakładania firmy rozsądnie jest skorzystać z usług z zakresu doradztwa podatkowego. Stanowi to bowiem nieocenioną pomoc podczas rozpoczynania własnej działalności.

Kluczowe kryteria wyboru formy prawnej dla działalności

Przeanalizowanie wymienionych powyżej kryteriów w dużym stopniu ułatwia podjęcie decyzji dotyczącej formy prowadzenia działalności. W kwestii stosunków wewnętrznych w firmie należy wziąć pod uwagę przede wszystkim liczbę wspólników, jej ewentualną zmianę w przyszłości, a także współpracę z innymi osobami (inwestorami, sukcesorami czy menadżerami). Kolejnym ważnym aspektem jest bezpieczeństwo biznesu. Warto zastanowić się nad ryzykiem związanym zarówno z firmą, jak i wszystkimi wspólnikami. Chodzi tu m.in. o ryzyko finansowe czy podatkowe. Ostatnie kryterium dotyczy szeroko rozumianych kosztów działania przedsiębiorstwa. Jak mówi specjalista z Biura Audytorsko-Księgowego eKFK:

Podczas analizowania wydatków finansowych związanych z założeniem oraz późniejszym funkcjonowaniem firmy należy wziąć pod uwagę wszelkie koszty dotyczące prowadzenia księgowości, opłacania podatków i składek ZUS oraz obsługi prawnej.

Na podstawie analizy kosztów zyskasz możliwość wybrania formy działalności, która w największym stopniu odpowiadać będzie strukturze Twojej firmy. Aby uniknąć błędów, warto skorzystać z usług doradcy podatkowego, który na podstawie swojego doświadczenia i wiedzy pomoże Ci w podjęciu decyzji.