Ważnym outsourcingowymi usługami prowadzony przez biura rachunkowe, są obsługa księgowo-rachunkowa, doradztwo podatkowe, doradztwo kredytowe, czy też doradztwo inwestycyjne. Nie należy zapominać również o tzw. obsłudze kadrowo-płacowej, która jest dzisiaj wykorzystywana nawet przez przedsiębiorstwa, które nie zdecydowały się na przekazanie swojej księgowości uproszczonej lub pełnej zewnętrznym podmiotom.

Wersje współpracy

Współpraca dotycząca obsługi kadrowo-płacowej może mieć charakter zarówno doraźnych, jak i stały. W pierwszej wersji mowa najczęściej o pomocy w rozliczeniach rocznych pracowników, lub przy procedurach rozliczania zaległości dotyczących podatku dochodowego, czy też kwestii ubezpieczeń dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli chodzi o stałą kooperację, może ona przybierać kolejne dwie formy: współpracę wraz z obsługą księgowo-rachunkową, bądź świadczenie tylko usług w zakresie obsługi kadr. Wszystko zależy zatem od zapotrzebowania danej firmy, profilu jej działalności, czy też liczby zatrudnionych pracowników. Podkreślić należy jednak to, że dzisiaj we większości przypadków współpraca z biurem rachunkowym ma charakter mobilny oraz elektroniczny, tj. zdalny. 

Zalety zewnętrznej obsługi kadrowo-płacowej

Zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowo przede wszystkim pozwala na szybkie rozliczanie spraw pracowników, czy też na znaczne optymalizacje kosztów, dotyczących danych procedur, które musi pod kątem płacowym i podatkowym wypełnić firma. Nie należy tylko jednak skupiać się na generowaniu mniejszych nakładów finansowych na obsługę kadrowo-płacową. Istotne jest także to, że zewnętrzni specjaliści są obiektywni i potrafią wdrożyć wiele pożądanych działań naprawczych oraz usprawniających. Warto również wiedzieć, że zewnętrzna obsługa jest niesamowicie pożądana przez zakłady przemysłowe, które chcą ograniczać liczbę pracowników biurowych, skupiając się na działaniach właściwych – wytwórczych. Podobnie jest z działalnościami gospodarczymi takimi, jak salony kosmetyczne, czy fryzjerskie…

Przykładowy zakres obowiązków

Zakres obowiązków, jakie powinny wejść w obsłudze kadrowo-płacowej, zawsze ustalany jest w szczegółowych umowach. Dla przykłady zewnętrzne biuro rachunkowe, może podjąć się: rozliczania urlopów, prowadzenia kartotek pracownika, kierowania na okresowe badania lekarskie, przeprowadzania czynności związanych z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy, wystawiania świadectw pracy, świadczenia usług doradczych z zakresu prawa pracy, sporządzania dokumentacji związanej ze zgłaszaniem do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych, przekazywania dokumentacji do ZUS, obsługi świadczeń socjalnych oraz z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. Tak szerokie czynności dla swoich klientów, gwarantuje m.in. Biuro Rachunkowe KATRIS.