Świat zmienia się na naszych oczach i w większości są to zmiany negatywne – kryzys klimatyczny, coraz bardziej ograniczony dostęp do czystej wody, wyzyskiwanie dzieci i kobiet z ubogich krajów, nierówności społeczne. Z tymi i wieloma innymi problemami chce się zmierzyć ONZ w ramach rezolucji Agenda 2030 i kampanii 17 celów zrównoważonego rozwoju. Ważną rolę w procesie zmieniania świata na lepsze odgrywają przedsiębiorstwa. Firma konsultingowa emi.pl, którą prowadzi Wanda Pazdan, pomaga polskim firmom MŚP w opracowywaniu i wdrażaniu Strategii Biznesowych jako Strategii Zrównoważonego Rozwoju dostosowanych do indywidualnych potrzeb konkretnych przedsiębiorstw.

MŚP jako motor napędowy gospodarki

Wśród ekonomistów można się spotkać ze stwierdzeniem, że mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy (MŚP) stanowią sektor napędowy gospodarki. Na sektor ten przypada 56% procent przychodów i blisko 70% ogółu pracujących. Wyraźnie widać więc, jak duża odpowiedzialność ekonomiczna i społeczna ciąży na właścicielach firm z sektora MŚP. Fundamentem zrównoważonego rozwoju danego przedsiębiorstwa powinna być strategia prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Konieczne jest wdrożenie działań z zakresu Ekologicznej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ECSR) w celu ratowania naszej planety i poprawy jakości życia wszystkich ludzi na świecie. Firma konsultingowa emi.pl wspiera klientów biznesowych w osiągnięciu celów wyznaczonych w strategii rozwoju świata do 2030 roku. Spośród 17 sformułowanych celów najważniejsze dla firm powinny być:

  • korzystanie ze źródeł energii odnawialnej,

  • prowadzenie działań na rzecz ochrony klimatu,

  • odpowiedzialna produkcja,

  • innowacyjność.

Oprócz tego Wanda Pazdan podsuwa właścicielom firm sprawdzone rozwiązania w zakresie zmniejszenia nierówności płacowych oraz poprawy jakości zdrowia i życia pracowników. Ekspertka w holistyczny sposób podchodzi do każdego przedsiębiorstwa, z którym podejmuje współpracę. Stara się połączyć dobro planety i konsumentów z interesami danej firmy.

Co trzeba zrobić przed zbudowaniem Strategii Zrównoważonego Biznesu, Strategii ESG?

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu z 17SDGs, inaczej Strategia ESG, to wdrożenie zmian szytych na miarę potrzeb całego współczesnego świata. Przed jej zbudowaniem firma konsultingowa emi.pl przygotowuje analizę i plan zmian kultury firmy. Należy zbudować od podstaw kodeks postępowania w biznesie (dawnej kodeks etyki) razem z kodeksem postępowania dostawców. Konieczne jest też stworzenie mapy interesariuszy wraz z polityką komunikacji. W starym modelu biznesowym liczył się przede wszystkim zysk właścicieli firmy. Strategia Zrównoważonego Biznesu, Strategia ESG zmusza przedsiębiorców do uwzględnienia wpływu ich firmy na społeczeństwo i środowisko naturalne. Jest to zmiana trudna i nie wszystkim przychodzi ona z łatwością. Niemniej jednak długofalowe korzyści, które płyną z takiej transformacji przedsiębiorstwa, dadzą biznesmenom poczucie sukcesu i spełnienia oraz zagwarantują im szacunek konsumentów, a co najważniejsze trwałość na rynku.