Optymalizacja podatkowa ma na celu zmniejszenie zobowiązań podatkowych wymaganych przez państwo. Jest dobrowolnym działaniem, służącym poprawie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Z kolei Jednolity Plik Kontrolny jest obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących komputerową księgowość. Na czym polegają te procesy i kogo dotyczą? Odpowiedź najdziesz poniżej.

Optymalizacja podatkowa

To działania związane z różnego rodzaju podatkami: PIT, CIT i VAT, proponowane głównie tym przedsiębiorcom, którym oszczędności, jakie powstaną dzięki zastosowaniu optymalizacji, pozwolą na poprawę funkcjonowania firmy. Wyróżnia się tu optymalizację w oparciu o polskie prawo, gdzie  w dokładny sposób analizuje się przepisy prawa pod kątem podatków, co w efekcie zmniejsza wysokie opłaty podatkowe. Dzięki współpracy z biurem księgowym, które zajmuje się tym rodzajem optymalizacji można zmniejszyć ryzyko powstania błędów. Drugą metodą jest optymalizacja oparta o planowanie podatkowe. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest przeniesienie firmy poza granice Polski albo utworzenie jej w kraju, gdzie płaci się niższe podatki. Celem optymalizacji podatkowej jest takie zmniejszenie zobowiązań podatkowych, by były one najkorzystniejsze finansowo dla przedsiębiorcy. Zadaniem księgowego jest przeprowadzenie analizy kosztów i przychodów pod kątem podatków. Przedsiębiorca do zmniejszenia zobowiązań podatkowych może wykorzystać wszelkie narzędzia, pod warunkiem, że są one w pełni legalne. Narzędziami tymi mogą być wszelkie transakcje restrukturyzacyjne, ulgi, zwolnienia oraz odliczenia. Optymalizacja podatkowa może obejmować długoterminowe planowanie podatkowe, które  eliminuje ryzyko pojawienia się wysokich podatków, daje stabilizację finansową firmie i zwiększa jednocześnie jej zdolność kredytową.

Jednolity Plik Kontrolny

Został wprowadzony z początkiem 2018 roku. Służy do wirtualnej komunikacji między przedsiębiorcą a organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi. Są to zbiory danych, które dotyczą operacji gospodarczych za dany okres: kwartał albo miesiąc. Są generowane bezpośrednio z księgowego oprogramowania firmy i przekazywane tylko drogą elektroniczną odpowiednim instytucjom. JPK utrudnia wyłudzenia podatkowe, daje większy wgląd w transakcje oraz pozwala na skrócenie i ułatwienie kontroli skarbowej. Jednolity Plik Kontrolny jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą komputerową księgowość, czyli korzystają w specjalistycznych programów księgowych, zarówno komercyjnych, jak i bezpłatnych, ale również dla tych, którzy używają arkuszy Excell przygotowanych do prowadzenia księgowości. Jeśli firma prowadzi księgowość na papierze, obowiązek składania JPK jej nie dotyczy. Jednolity Plik kontrolny składa się z kilku struktur: JPK_KR – dotyczy ksiąg rachunkowych, JPK_WB – wyciągów bankowych, JPK_MAG – to magazyny, JPK_VAT – dotyczy ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, JPK_VA – to faktury VAT, JPK_EWP – ewidencja przychodów oraz JPK_PKPIR – dotyczy podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zarówno optymalizację podatkową, jak prowadzenie JPK można zlecić firmie rachunkowej, takiej jak Biuro Rachunkowe M&A, która zajmuje się finansami twojego przedsiębiorstwa. Dobrze, gdyby jednocześnie oferowała prowadzenie pełnej księgowości (m.in. prowadzenie ksiąg handlowych, rozliczenia ZUS, księgi przychodów i rozchodów), doradztwo podatkowe, pomoc kadrową – płacową, jak również sporządzanie opinii podatkowych oraz raportów, interpretację i wyjaśnianie w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.