Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – ile może kosztować i czy warto je posiadać?

Bez kolejki do lekarza? Czy warto posiadać prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Publiczna opieka zdrowotna Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce, z pewnością pozostawia wiele do życzenia. Długie terminy oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty, wyczerpane limity badań laboratoryjnych i diagnostycznych, przepełnione poradnie to wszystko sprawia, że i tak wielu pacjentów korzysta z płatnych usług medycznych, zwłaszcza, gdy zagrożone jest nie tylko zdrowie ale i życie. Koszty prywatnej opieki zdrowotnej, pokrywane z własnej kieszeni, mogą przerastać możliwości przeciętnego pacjenta, a często bywają sporym obciążeniem budżetu domowego.

Warto zatem zawczasu rozważyć zawarcie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dla siebie i bliskich.

Towarzystwa posiadające w ofercie prywatne ubezpieczenie zdrowotne, deklarują swoim klientom dostęp do prywatnej opieki medycznej na terenie całego kraju w szerokiej sieci poradni, gabinetów i szpitali. Ubezpieczeni, zamiast wielomiesięcznego oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty, mogą skorzystać z wybranych konsultacji nawet w przeciągu 5 dni roboczych, a z lekarzem pierwszego kontaktu lub z pediatrą umówić się w 24h. W ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego można korzystać także z usług rehabilitacyjnych, stomatologicznych oraz diagnostyki i zabiegów w szpitalach. Do ubezpieczenia mogą przystąpić całe rodziny, w tym dzieci oraz seniorzy.

Czym jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest dopełnieniem świadczeń medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie należy traktować prywatnej opieki, wyłącznie jako lepszej wersji publicznych usług medycznych, która w pełni może je zastąpić. Po pierwsze dlatego, że prywatna opieka medyczna nie jest tak kompleksowa i bezwarunkowa, jak świadczenia państwowe. Firmy ubezpieczeniowe stosują różne ograniczenia związane z wiekiem, przebytymi chorobami, aktualnym stanem zdrowia i nie każdy może do takiego ubezpieczenia przystąpić.

O ile państwowa służba zdrowia nie może odmówić leczenia, zgodnie z polskim prawem, o tyle terminy i dostępność lekarzy specjalistów nie jest już tak optymistyczna. Dlatego, aby odsunąć widmo wielomiesięcznego oczekiwania na konsultację u lekarza specjalisty czy też braku dogodnego terminu wykonania badań diagnostycznych, można przystąpić do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Taka polisa na pewno skróci czas oczekiwania na wizytę i ograniczy stres, który jest nieodłącznym elementem przebycia każdej choroby.

Rodzaje prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Ubezpieczenie ambulatoryjne – podstawowy pakiet gwarantujący dość łatwy i skuteczny dostęp do pomocy specjalistów w kilkuset poradniach, przychodniach i centrach medycznych w całej Polsce. Zazwyczaj są to placówki o podwyższonym standardzie, doskonale wyposażone, świadczące usługi medyczne w różnorodnym zakresie i zapewniające kontakt z lekarzem wybranej specjalizacji w granicach nawet 5 dni roboczych. W ramach ubezpieczenia można korzystać także z bezpłatnych wizyt domowych internistów, pediatrów czy pielęgniarek. Dodatkowo możliwe jest również bez dodatkowych opłat wykonywanie w ramach świadczeń zabiegów tzw. „chirurgii jednego dnia”, niewymagających pozostania na obserwacji w szpitalu.

Ubezpieczenie szpitalne zazwyczaj jest zawierane obok ubezpieczenia ambulatoryjnego i stanowi jego uzupełnienie o możliwość korzystania z opieki szpitalnej. W ramach ubezpieczenia wykonywane są zabiegi chirurgiczne, operacje w najlepszych prywatnych szpitalach w Polsce. Pacjent może mieć dodatkowy wybór lekarza prowadzącego i indywidualną opiekę pielęgniarską. Dodatkowym atutem jest możliwość przebywania w salach szpitalnych o podwyższonym standardzie, a za pobyt w szpitalu pacjent otrzymuje dodatkowo wypłatę odszkodowania.Ubezpieczenie lekowe – coraz bardziej popularne, bardzo korzystne ubezpieczenie, które na wypadek konieczności przyjmowania lekarstw na receptę, nawet w 80% refunduje ich zakup. Sieć aptek udzielających zniżek w ramach ubezpieczenia jest dość szeroka i obejmuje całą Polskę. Zazwyczaj, aby otrzymać refundację, wystarczy okazać w aptece kartę ubezpieczeniową.

Assistance medyczny – to najnowsze udogodnienie dla klientów firm ubezpieczeniowych, zainteresowanych dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Opieka polega na dostępności 24h infolinii, która w każdej chwili udzieli konsultacji medycznej, pomoże wezwać pomoc lekarską lub pielęgniarską, a także zapewni opiekę chorym podczas powrotu ze szpitala do domu oraz w okresie rehabilitacji.

Szczegółowy zakres świadczeń do każdego wariantu ubezpieczenia zawarty jest w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). W zależności od firmy ubezpieczeniowej, zarówno zakres świadczeń, sumy ubezpieczenia i inne warunki mogą znacznie się różnić, dlatego przed zawarciem polisy warto porównać dostępne warianty.

Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Wysokość składki na prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest uzależniona od sumy ubezpieczenia, wieku i stanu zdrowia ubezpieczonego, historii choroby. Towarzystwa zazwyczaj przeprowadzają ankiety medyczne, które pozwalają na dopasowanie odpowiedniej opcji polisy, zakresu świadczeń i finalnie obliczają sumę ubezpieczenia i składkę. Umowa ubezpieczeniowa zawierana jest standardowo na 12 miesięcy. Po pierwszym rocznym korzystaniu z ubezpieczenia, następuje rewizja wykorzystanych świadczeń, ponowna ocena stanu zdrowia ubezpieczonego i w zależności od obecnej sytuacji można otrzymać obniżkę składki, podwyższenie a nawet odmowę kontynuacji ubezpieczenia. Ubezpieczyciel ma do tego prawo, jeśli uzna, że zawarcie umowy z daną osobą wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem.

Koszt ubezpieczenia ambulatoryjnego waha się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w zależności od pakietu. Coraz częściej prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest wykorzystywane przez pracodawców, jako dodatkowy czynnik motywacyjny. Niekiedy całość kosztów prywatnej opieki pokrywa pracodawca lub też pracownik częściowo partycypuje w kosztach. Istnieje także możliwość wykupienia pakietu dla członków rodziny pracownika i jest to praktycznie zawsze korzystniejsza oferta niż indywidualnie zawierane umowy ubezpieczeniowe.

W przypadku ubezpieczenia szpitalnego koszt wzrasta o kolejne kilkadziesiąt złotych, podobnie lub nieco mniej należy dopłacić do składki w przypadku zainteresowania ubezpieczeniem lekowym i assistance medycznym.

Dostęp do specjalistów, krótkie terminy, lepsze warunki – a za co nie odpowiada ubezpieczyciel w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym?

Niektóre wyłączenia odpowiedzialności mogą okazać się dość zaskakujące, dlatego warto sprawdzić w OWU, co obejmują. Najczęściej ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia powstałe w związku z:

 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego
 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez ubezpieczonego
 • prowadzeniem pojazdu, jeżeli ubezpieczony nie posiadał odpowiednich uprawnień do prowadzenia danego pojazdu
 • wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem, uszkodzeń okołoporodowych lub mających charakter dziedziczny,
 • zmianą płci
 • pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków albo środków odurzających
 • wybuchem epidemii
 • leczeniem następstw uczestnictwa ubezpieczonego w eksperymentach medycznych
 • leczeniem i diagnostyką niepłodności
 • zatruciem alkoholem, substancjami odurzającymi i lekami stosowanymi niezgodnie z zaleceniami lekarskimi
 • działaniem energii jądrowej, wszelkich odpadów radioaktywnych, bądź materiałów wybuchowych
 • działaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i zamieszkami, sabotażem, a także aktami terroru i strajkami

Jak i kiedy zawrzeć ubezpieczenie zdrowotne?

Poszukiwanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lepiej zacząć zawczasu, nie w momencie, kiedy skorzystanie ze specjalistycznej pomocy jest pilne. Towarzystwa zazwyczaj stosują karencje i czas potrzeby do uzyskania uprawnień do niektórych świadczeń może trwać kilka miesięcy. Dlatego comiesięczną składkę należy traktować jako opłatę za komfort i pewność, że w razie potrzeby uzyskanie pomocy będzie łatwe i sprawne.

Umowę prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego można zawrzeć indywidualnie, dobierając właściwy pakiet do swoich potrzeb i swojej rodziny. Jeśli istnieje możliwość otrzymania takiej polisy od pracodawcy z pewnością warto ją rozważyć ze względu na to, że ubezpieczenia grupowe zazwyczaj są bardziej atrakcyjne w zakresie świadczeń i kosztów po stronie ubezpieczonego.