Blog Panoramy Firm

Rozliczenie kosztów leasingu i najmu samochodów w firmie

Materiał partnera
2019-07-11
Rozliczanie kosztów leasingu

Dużą popularnością wśród przedsiębiorców z rozmaitych branż cieszy się leasing. To swoiste połączenie najmu i zakupu na raty wykorzystywane jest do nabycia przez firmy sprzętu, ale najczęściej znajduje zastosowanie w odniesieniu do samochodów przez nie wykorzystywanych. Jak jednak należy rozliczać związane z nimi koszty? To zależy od wybranej przez nas formy leasingu.

Leasing finansowy i operacyjny

Te dwie funkcjonujące obecnie formy leasingu różnią się od siebie między innymi czasem trwania umowy oraz tym, w którym momencie następuje wykup przedmiotu leasingu na własność. Inaczej też rozliczamy związane z oboma rodzajami koszty, dlatego by uniknąć nieprawidłowości w dokumentach firmy, warto powierzyć prowadzenie księgowości firmie rachunkowej takiej jak ta, którą w Szczecinie prowadzi Elżbieta Sroka.

W przypadku leasingu operacyjnego samochód stanowi własność leasingodawcy przez cały okres trwania umowy. Przedsiębiorca nie może zatem ujmować go w ewidencji środków trwałych czy dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że koszt rat leasingowych oraz opłaty związane z eksploatacją pojazdu kwalifikowane są jako koszt uzyskania przychodu – warunkiem jest tu jednak związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Umowa musi być ponadto podpisana na czas oznaczony, stanowiący 40% normatywnego czasu amortyzacji. Suma opłat – pomniejszona o należny VAT – musi odpowiadać wartości początkowej środków trwałych.

Leasing finansowy narzuca na leasingobiorcę obowiązek wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych, a co za tym idzie również dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów uzyskania przychodu natomiast zaliczana jest  część odsetkowa raty leasingowej, podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego, pod warunkiem, że pojazd wykorzystywany jest na potrzeby prowadzonej działalności.

Najem samochodów w firmie

Najem samochodów przez przedsiębiorcę stanowi alternatywę zarówno dla kupna pojazdów, jak i ich leasingowania. Zasady ich rozliczania nieco różnią się w zależności od tego, na jak długi czas pojazd jest wynajmowany. Koszty związane z czynszem oraz opłaty eksploatacyjne mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, jednak jedynie do pewnej wysokości. Limitem wspólnym dla wynajmu samochodów oraz leasingu jest tu kwota stu pięćdziesięciu tysięcy złotych. Konieczne jest tu też ustalenie wartości pojazdu na podstawie sporządzonej umowy najmu, w której powinna ona zostać ujęta. W przypadku najmu krótkotrwałego na okres poniżej sześciu miesięcy do limitu opłat pod uwagę brana jest wartość pojazdu, która została ustalona do celów ubezpieczenia.

Opracowanie artykułu:

Biuro Doradztwa Podatkowego Elżbieta Sroka

ul. 9 Maja 42A/11, 70-136 Szczecin zachodniopomorskie
e-mail
www