czas czytania: 3 min materiał partnera

Rozwiązania kredytowe dla firm

doradca finansowy

Chcąc zaciągnąć kredyt dla firm można liczyć na bardzo szeroką ofertę ze strony banków. Wybór odpowiedniego rozwiązania jest uzależniony przede wszystkim od celu, na jaki dana firma chciałaby przeznaczyć uzyskane środki. Dlatego każdy przedsiębiorca, który pragnie skorzystać z kredytu dla firm, powinien dokładnie poznać rodzaje oferowanych usług oraz zasady ich przyznawania.

Rodzaje dostępnych kredytów

Firmy, które chcą skorzystać z oferty banków w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw, mają obecnie do dyspozycji przede wszystkim:

- kredyt inwestycyjny – na sfinansowanie określonej inwestycji,

- kredyt obrotowy – na finansowanie bieżących wydatków,

- kredyt pomostowy – na realizację projektów, w przypadku których została przyznana dotacja),

- kredyt technologiczny – na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,

- kredyt hipoteczny,

- kredyt w ramach bieżącego rachunku – limit kredytowy.

Najbardziej popularne formy kredytowania, jakie wybierają przedsiębiorcy, to kredyt inwestycyjny oraz kredyt obrotowy.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny daje przedsiębiorcy możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych oraz rozwojowych. Środki pozyskane w ramach kredytu można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, których celem jest powiększenie majątku firmy. Możemy do nich zaliczyć zakup nieruchomości, maszyn, urządzeń, samochodów, oprogramowania specjalistycznego oraz patentów. Kredytem inwestycyjnym można także sfinansować modernizację posiadanych maszyn czy budynków. Środki z kredytu mogą również posłużyć jako zaplecze do spłaty rat innego kredytu inwestycyjnego, przeprowadzenia procesu restrukturyzacji lub naprawy firmy. Najważniejszą cechą kredytu inwestycyjnego jest fakt, że udzielany jest na konkretny cel. Cel ten jest jasno określony w warunkach umowy.

Cechą charakterystyczną kredytów inwestycyjnych jest długi okres kredytowania (powyżej 20 lat) oraz wysoka kwota samego kredytu. Środki przyznawane są po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji banku w zakresie oceny finansowo-ekonomicznej. Przedsiębiorstwo, które stara się o przyznanie kredytu inwestycyjnego musi liczyć się z koniecznością wniesienia wkładu własnego. Zazwyczaj wynosi on ok. 10-20% wartości inwestycji. Kredyt inwestycyjny jest skierowany przede wszystkim do firm o ugruntowanej pozycji na rynku, które funkcjonują już przynajmniej 12-24 miesiące.

Kredyt obrotowy

Drugi, pod względem popularności, kredyt dla firm nosi nazwę obrotowego. Służy on finansowaniu bieżącej działalności firmy. Środki z tego typu kredytu pozwalają na zakup surowców, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie składek ZUS oraz US czy też pokrycie różnego rodzaju kosztów administracyjnych. Kredyt obrotowy jest często wykorzystywany przez firmy, które posiadają „zamrożone” spore ilości gotówki. Przez „zamrożone” środki rozumiemy przede wszystkim zaległe należności od kontrahentów, które mogą doprowadzić do utraty płynności przez firmę.

Banki przyznają kredyty obrotowe przeważnie na okres 12-36 miesięcy. Można je zatem nazwać kredytami krótkoterminowymi. Ta forma kredytu może przyjmować formę odnawialną lub nieodnawialną. W przypadku kredytów odnawialnych umowa zawierana jest na 12 miesięcy z opcją przedłużenia na kolejny rok.

Wysokość udzielanego kredytu zależy przede wszystkim od:

- potrzeb danej firmy,

- oceny możliwości finansowych firmy dokonanej przez bank.

W tej drugiej kwestii analizie podlega ogólna kondycja finansowa firmy, jak również częstotliwość i wielkość obrotów stwierdzona na jej koncie.

Oczywiście banki udostępniają o wiele szerszą ofertę kredytów dla firm. Wśród nich można wymienić również kredyt w rachunku bieżącym, który jest po prostu doskonale nam znanym kredytem odnawialnym. Wybór optymalnej formy kredytowania warto skonsultować z firmą Top Finance z Tychów, która posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie finansowania dla firm. Dzięki współpracy z Top Finance dużo łatwiej wybrać odpowiednią formę kredytu, ale także najbardziej korzystną pod względem finansowym ofertę banku.