Zawiłość systemu podatkowego spędza sen z powiek wielu Polakom. Niemal co roku zmieniają się przepisy dotyczące rozliczeń, ich forma oraz zakres. Trudno się w tym orientować bez specjalistycznej wiedzy na temat rachunkowości. Na szczęście istnieją biura rachunkowe, które służą nam profesjonalną radą i pomocą. Podatki to jedna z dziedzin, którą się zajmują – przyjrzyjmy się bliżej ich usługom w tym zakresie.

Formy opodatkowania i deklaracje

To dwie główne kwestie, z jakimi muszą zmierzyć się podatnicy. O ile z wyborem formy opodatkowania do czynienia mają tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą, o tyle deklaracje do Urzędu Skarbowego składać musi już każdy.

Usługami, jakie w tym zakresie biuro rachunkowe prowadzi na rzecz przedsiębiorców, jest prowadzenie księgowości. W zależności od rodzaju i rozmiarów działalności gospodarczej, mogą oni wybrać jedną z kilku określonych w polskim prawie form opodatkowania. Są to:

  • skala podatkowa,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa.

Formy te wymagają prowadzenia małej księgowości, która w przypadku podatku liniowego i skali podatkowej może przyjąć formę księgi przychodów i rozchodów. Biuro rachunkowe zajmuje się między innymi doradzaniem przedsiębiorcom planującym założyć działalność gospodarczą, która z form będzie najlepszym dla nich rozwiązaniem.

W szczególnym przypadku konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości w formie ksiąg rachunkowych. Zobowiązane są do tego spółki kapitałowe prawa handlowego, komandytowe i komandytowo-akcyjne. To skomplikowana forma dokumentowania operacji przedsiębiorstwa, która wymaga udziału specjalisty z dziedziny finansów. Oprócz ksiąg rachunkowych konieczne jest tu także przygotowanie sprawozdań finansowych, co także leży w zakresie usług biura rachunkowego.

Jednak nawet podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej mogą mieć trudności z właściwym sporządzeniem deklaracji podatkowej. Tym również może zająć się biuro rachunkowe, takie jak to, które w Świdniku prowadzi Anna Jeżyna.

Doradztwo w zakresie podatków

Przedsiębiorcy mają prawo podejmować takie decyzje w kwestii podatków, które będą dla ich firm korzystne. Z tym wiąże się optymalizacja podatkowa. Obejmuje ona czynności, których podjęcie prowadzić ma do zminimalizowania podatków lub uniknięcia ich płacenia – zgodnie z polskim prawem.

Biuro rachunkowe zajmuje się optymalizacją podatkową w ramach usług związanych z doradztwem podatkowym. Na podstawie dostarczonych przez klienta informacji dotyczących prowadzonej działalności, specjalista z dziedziny finansów jest w stanie zaproponować nam legalne i optymalne rozwiązania. Przykładem optymalizacji podatkowej może być na przykład prowadzenie spółki osobowej zamiast kapitałowej, restrukturyzacja czy połączenie spółek.