Świadomość, jak ważna jest przyroda wokół nas, ciągle rośnie. Praca przy ochronie środowiska jest dziś tak samo istotna, jak dbanie o potrzeby żywieniowe czy mieszkaniowe ludzi. Biuro Usług Przyrodniczych Bio-Ekspert specjalizuje się w różnego rodzaju ekspertyzach i opracowywaniu planów ochrony. W tym artykule przybliżymy sobie nieco zagadnienie ekspertyzy ornitologicznej. Na czym polega i kiedy jest potrzebna?

Czym jest ekspertyza ornitologiczna?

Nazywana czasem opinią, ekspertyza ornitologiczna służy ochronie ptaków, które zamieszkują teren danej inwestycji. Sporządzony na podstawie badań dokument, pozwala określić, jakie gatunki występują w okolicy drzew i krzewów, które będą podlegać wycince. Czasami może chodzić nie tylko o elementy przyrody ożywionej, ale też o budynki, w których ptaki założyły gniazda, a które mają zostać np. ocieplone. 

Nie każdy może przeprowadzić taką ekspertyzę. Do tego odpowiedzialnego zadania konieczny jest wykwalifikowany ornitolog. Sporządza on dokumenty dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To właśnie ta instytucja może na podstawie zebranych danych wydać pozwolenie na roboty budowlane

Usługa wydania opinii ornitologicznej jest niezbędna, jeśli chcemy uniknąć niszczenia siedlisk różnych gatunków ptaków, a powinno być tak w przypadku każdej inwestycji budowlanej czy remontu. Służy to nie tylko spełnieniu obowiązku prawnego, ale też tworzeniu przyjaznego miejsca do życia wszystkich istot na ziemi. 

Wybierz profesjonalne biuro usług przyrodniczych!

W ochronie środowiska specjalizuje się Biuro Usług Przyrodniczych Bio-Ekspert. Ma swoją siedzibę w Widoniu w województwie kujawsko-pomorskim. 

Jeden z pracowników biura informuje:

Specjalizujemy się w tworzeniu opracowań, ekspertyz i dokumentacji przyrodniczej niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej. Nasz zespół to wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem. 

W firmie Bio-Ekspert możemy również skorzystać z usługi identyfikacji gatunków ptaków oraz opracowania projektu farmy wiatrowej.