Zapewnienie odpowiedniej obsługi celnej w transporcie jeszcze niezmiernie ważne. Obecnie transport jest bardzo rozwinięty, zatem zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw jest dosyć skomplikowane. Z reguły obsługą importu oraz eksportu towarów zajmują się specjaliści. Dlaczego nie powinno się robić tego samemu? Głównym powodem jest konieczność znajomości szczegółowych przepisów oraz odpowiednich kwalifikacji w tym zawodzie.

Co wchodzi w zakres obsługi celnej?

Obsługa celna nie sprowadza się tylko do jednej czynności. Jest to kilka czynności, które muszą zostać wykonane w zależności od danej sytuacji. Należą do nich:

 • przygotowywanie zgłoszeń celnych
 • dokonywanie zgłoszeń celnych
 • przedstawianie towarów organom celno-skarbowym do odprawy
 • konsultacje w sprawach spedycji w transporcie oraz konsultacje w sprawach celnych
 • dokonywanie zabezpieczenia długu celnego
 • kontakt z organami celno-skarbowymi
 • usługi składu celnego
 • reprezentacja klientów przed urzędami celnymi
 • pomoc  w odroczeniu należności celno-podatkowych.

Dlaczego ważne jest zatrudnienie agenta celnego do obsługi transportu międzynarodowego?

Agent celny jest osobą niezbędną, której zadaniem jest obsłużenie transportu międzynarodowego. Bez niego prawdopodobnie przewóz towarów nie byłby możliwy. Do jego głównych czynności należy dokonywanie zgłoszeń celnych, pomoc w obliczaniu podatków oraz opłat celnych. Wiele osób myśli, że agencja celna oraz Urząd Celny to to samo. Jednak nic bardziej mylnego! Agent celny jest tylko i wyłącznie pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcą, a Urzędem. Agent zajmuje się odprawą kierowców, którzy wyruszają za granicę (w zależności od przydzielonych funkcji zajmują się eksportem bądź też importem). To dzięki nim możliwe jest odpowiednie przygotowanie i kontrolowanie procesów celnych.

Jakie certyfikaty powinna mieć profesjonalna agencja celna?

Przed zleceniem pracy konkretnej agencji celnej, musisz zwrócić uwagę, czy posiada ona odpowiednie certyfikaty. Powinna ona posiadać pozwolenie na korzystanie z wpisu do rejestru zgłaszającego, pozwolenie na korzystanie z odprawy scentralizowanej oraz na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy i nadawcy tranzytu unijnego. Ponadto niezbędne jest:

 • pozwolenie na stosowanie specjalnego rodzaju zamknięć urzędowych
 • pozwolenie na konsolidację przesyłek oraz zamknięć celnych w tranzycie i wywozie.
 • pozwolenia na uproszczenia przy obejmowaniu towarów procedurą TIR.

Bardzo ważne jest, aby agent celny na bieżąco zdobywał nowe umiejętności i orientował się  w zmieniających się przepisach prawa. Kiedy decydujesz się na skorzystanie z usług takiej agencji, zwróć uwagę na doświadczenie, kwalifikacje pracowników, a także na zakres usług. Czasami oferty poszczególnych agencji celnych mogą się minimalnie różnić. Jedną z godnych polecenia firm zajmujących się obsługą celną jest Agencja TRANSCONSULT.