Przy sprowadzaniu towarów z krajów trzecich, czyli nienależących do wspólnoty UE, odprawa celna to obowiązkowa procedura. Może ona być przeprowadzona w sposób uproszczony bądź na zasadach ogólnych. Zawsze jednak wiąże się z uiszczeniem opłat celno-skarbowych oraz przedstawieniem stosownej dokumentacji. W artykule przybliżamy szczegóły całego procesu.

Czym jest odprawa celna?

Tym mianem określa się wszelkie formalności oraz czynności związane z przejęciem danych dóbr, które są sprowadzane z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. Zatem przedsiębiorca importujący towary na przykład z Ukrainy musi przejść przez procedury odprawy celnej. W uproszczeniu można powiedzieć, że polega ona na sprawdzeniu całej wymaganej dokumentacji załadunku, samego towaru, jak również pobraniu należnych opłat celnych wraz z podatkami. Przewożone produkty mogą zostać odprawione na dwa sposoby:

  • ostatecznie - pozostać na stałe w kraju docelowym;
  • czasowo (warunkowo) - zostać dopuszczone tylko na pewien okres, a następnie powrócić do miejsca, z którego zostały importowane.

Niekiedy urzędy celne nie mają możliwości dokładnego skontrolowania ładunku i są zmuszone przekazać je do innej jednostki celnej. W takiej sytuacji mówi się o odprawie odroczonej.

Jakie są procedury rozliczeń?

Importowane towary mogą zostać dopuszczone do obrotu na terenie kraju docelowego dopiero po uiszczeniu opłat celno-podatkowych. Mowa tutaj o cle oraz podatku VAT. W przypadku ostatniego z wymienionych można zastosować odprawę na zasadach ogólnych bądź uproszczonych. Pierwszy sposób oznacza, że towary zostają zwolnione i dopuszczone dopiero po zaksięgowaniu wszystkich należności na koncie urzędu celnego. Drugi z kolei pozwala skrócić czas oczekiwania i dokonać rozliczenia w ramach miesięcznej bądź kwartalnej deklaracji podatkowej. Pośrednictwem w kontaktach z urzędem przy odprawie może zająć się dla przedsiębiorcy na przykład agencja celna Żakiewicz, której siedziba znajduje się w Krakowie. Importer powinien również zapoznać się ze stawkami cła na dany produkt, które są zamieszczone w systemach TARIC oraz ISZTAR.

Jaka jest wymagana dokumentacja?

Do pomyślnego przejścia odprawy wymaga się nie tylko uiszczenia wspomnianych wyżej opłat, ale również przedstawienia pełnej dokumentacji przewożonego załadunku. W ramach zgłoszenia celnego w przypadku importu towarów należy okazać fakturę oraz świadectwo pochodzenia, które zostają wystawione przez eksportera, czyli podmiot, od którego importowane są produkty. W zależności od wybranej formy transportu konieczny jest także odpowiedni list przewozowy, jak również lista towarowa, gdy specyfikacja przedmiotów z załadunku nie została ujęta we wspomnianej fakturze. W przypadku niektórych artykułów potrzebne są także pewne zaświadczenia, na przykład certyfikat CE, świadectwo CITES bądź certyfikat fumigacji.

Potwierdzenie rozpoczęcia postępowania celnego stanowi Jednolity Dokument Administracyjny (SAD). Zostaje on wydany przy odprawie, jednak dopiero Poświadczone Zgłoszenie Celne w formie elektronicznej oznacza, że zaimportowany towar został wprowadzony do krajowego obrotu i może być dystrybuowany. Należności wymagane do uiszczenia widnieją z kolei na Powiadomieniu o Długu Celnym i trzeba je opłacić w ciągu 10 dni od momentu otrzymania takiego dokumentu.