Osoby decydujące się na eksport towarów poza granice Unii Europejskiej muszą przejść stosowną odprawę celną sprowadzającą się do kontroli zarówno transportowanych towarów, jak i dokumentacji z tego zakresu. Warto tutaj sięgnąć więc po profesjonalną pomoc w przygotowaniu do owej procedury oferowaną przez Agencje Inter Stat Sp. z o.o. z Torunia. Zapraszamy do lektury.

Eksport towarów w kontekście należności celno-podatkowych

Eksport stanowi niezwykle istotną część polskiej gospodarki, odgrywając kluczową rolę, jeśli chodzi o kurs naszej waluty, bilans płatniczy, a co za tym idzie także na nasze zyski. Jeżeli jednak chcemy wywieźć nasz towar poza granice Unii Europejskiej, to jesteśmy równocześnie zobowiązani zgłosić go do Urzędu Celnego. Odprawa eksportowa może się odbyć zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznego przetwarzania danych.

Jeśli nasz towar pomyślnie przejdzie całą tą procedurę, to otrzymujemy potwierdzenie eksportu uprawniające nas do stosowania stawki 0 % VAT w przypadku sprzedawanych artykułów. Ma to więc niebagatelny wpływ na poprawę bilansu handlowego kraju, ponieważ eksporterzy i producenci częściej decydują się na dokonywanie sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Na czym polega pomoc w przygotowaniu do odprawy eksportowej?

Aby jednak pomyślnie przejść odprawę eksportową, należy odpowiednio przygotować się do niej. Jak mówi nam bowiem specjalista z Agencji Inter Stat Sp. z o.o.:

W ramach pomocy w przygotowaniu do odprawy eksportowej kompletujemy zestaw niezbędnych do zgłoszenia celnego dokumentów. Obejmują one m.in. fakturę służącą za podstawę do zgłoszenia wartości towarów lub ich oddzielną specyfikację bądź też listę towarową, a także wymagane zezwolenia, pozwolenia, certyfikaty lub też inne dokumenty.

Agencja Inter Stat Sp. z o.o. dba też o to, by maksymalnie skrócić czas oczekiwania Klienta na wydanie potwierdzenia eksportu. Firma ta posiada 10-letnie doświadczenie w branży oraz Świadectwo AEO nr PLAEOC430000110020, co stanowi potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych przez nią usług.