Czy wiesz, że obecnie w Polsce skrajne ubóstwo dotyka ponad 5% gospodarstw domowych (jak wskazują dane z GUS za 2020 rok[1])? Coraz częściej rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn niezależnych od siebie, zostają włączane do różnorodnych programów społecznych. Jednym z godnych uwagi tego typu działań jest Szlachetna Paczka. Sprawdź, na czym polega ta popularna akcja charytatywna. Dowiedz się, jak możesz pomóc potrzebującym.  

Czym jest Szlachetna Paczka?

Gotowość do niesienia pomocy oraz wrażliwość na krzywdę bliźniego – to dwa główne filary, na których opiera się Szlachetna Paczka. Wyjątkowa akcja charytatywna organizowana od 2001 roku jest koordynowana przez Stowarzyszenie Wiosna. Jak twierdzą sami twórcy, kieruje się ją przede wszystkim do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, jednak nie do tzw. biedy roszczeniowej.    

Co odróżnia ideę Szlachetnej Paczki od innych programów społecznych organizowanych przez liczne stowarzyszenia czy fundacje, to fakt, że opiera się na współpracy trzech grup osób: darczyńców, wolontariuszy oraz samych potrzebujących. Podczas XX edycji aż 421 390 osób zostało połączonych za sprawą akcji, a w efekcie 14 016 rodzin w potrzebie otrzymało upragnione wsparcie, którego wciąż aktualnym celem ma być pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów.    

Na czym polega Szlachetna Paczka?

Organizowana przez stowarzyszenie Wiosna akcja jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce i wbrew pozorom wcale nie zajmuje się tylko robieniem pakunków dla potrzebujących. Działalność Szlachetnej Paczki jest wyjątkowa z kilku względów:

 • Celem przedsięwzięcia jest nie tyle jednostronne ofiarowanie pomocy, co tworzenie systemowego rozwiązania, które pomaga osobom dotkniętym ubóstwem przyjąć wsparcie z godnością i jednocześnie przekazuje narzędzia do samodzielnej walki o lepszy byt.
 • Szlachetna Paczka to wyjątkowo rozwojowy program dla darczyńców i wolontariuszy.      
 • W ramach akcji prowadzona jest również Akademia Przyszłości, czyli program pomocy dla dzieci z potrzebujących rodzin.
 • Jedyny tak zorganizowany program aktywizujący w Polsce pomaga wykształcić pożytecznie społecznie postawy wychodzącym z trudnej sytuacji rodzinom.

Choć finał Szlachetnej Paczki, czyli tzw. Weekend Cudów przypada zazwyczaj w grudniu – niedługo przed świętami (w 2021 roku zaplanowany jest na 11-12.12), to akcja trwa przez cały rok. Całość programu przebiega w następujących etapach:

 1. Początek letnich rekrutacji i szkoleń wolontariuszy.
 2. Tworzenie baz danych rodzin potrzebujących pomocy.
 3. Weryfikacja zgłoszonych kandydatur.
 4. Udostępnienie strony i bazy rodzin Szlachetnej Paczki (listopad).
 5. Wybór potrzebujących pomocy przez darczyńców.
 6. Finał akcji (grudzień): przekazanie paczek przed darczyńców do magazynu i rozwożenie ich przez wolontariuszy. Tworzenie relacji z przekazania darów.
 7. Podsumowanie akcji i realizacja tzw. paczek tematycznych.     

wolontariat

Komu i w jaki sposób pomaga Szlachetna Paczka?

Jednym z głównych założeń programu jest dotarcie do najbardziej pokrzywdzonych przez los w ciągu roku od przydarzającego się nieszczęścia. Wsparcie otrzymają więc zarówno wielodzietne rodziny, jak i starsze osoby samotne, jednostki próbujące się usamodzielnić oraz potrzebujący, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych (np. w wyniku wypadku czy powodzi).    

Mądrą pomoc otrzymują potrzebujący, którzy walczą o zmianę swojej sytuacji i nie czekają na jałmużnę. Co warto podkreślić, to nie rodziny zgłaszają się do programu, ale wolontariusze Szlachetnej Paczki odnajdują ich, nawiązują kontakt, określają potrzeby i włączają do akcji. Osoby umieszczone w bazie łączone są z konkretnym darczyńcą, który niesie dedykowaną pomoc. Wsparcie ma odpowiadać bowiem na najważniejsze potrzeby i motywować do poradzenia sobie z przeciwnościami.  

Wśród ważnych inicjatyw Szlachetnej Paczki wyróżniamy tzw. paczki specjalne:

 • Paczka Prawników: w ramach wsparcia udzielana jest darmowa pomoc adwokacka osobom biednym z problemami prawnymi.
 • Paczka Seniora: polega na skojarzeniu starszych i samotnych podopiecznych z osobami, które mogą zapewnić towarzystwo i zapobiec wykluczeniu społecznemu.     
 • Paczka Lekarzy: zrzesza lekarzy bezpłatnie pomagających potrzebującym rodzinom w kwestiach zdrowotnych.
 • Paczka Biznesu: celem programu jest wykształtowanie wśród potrzebujących postaw gospodarności i nauka radzenia sobie w życiu.  

Chcesz zostać wolontariuszem lub darczyńcom Szlachetnej Paczki? To nic trudnego! Aby otrzymać status tzw. SuperW, wystarczy być osobą pełnoletnią i zgłosić się do rekrutacji. Natomiast wsparcie dla biorących udział w akcji potrzebującym można udzielić poprzez wybór rodziny z bazy i przygotowanie odpowiedniej paczki. Więcej informacji możesz uzyskać na stronie https://www.szlachetnapaczka.pl/.


[1] GUS: Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2020 r.