Blog Panoramy Firm

Badanie techniczne pojazdów – co obejmują i jaki jest ich koszt?

Materiał partnera
2019-07-19
Źródło: gettyimages

Przegląd techniczny samochodu wykonuje się zazwyczaj raz do roku. Okresowe badanie techniczne jest obowiązkowym badaniem, które musi przejść każde auto dopuszczone do ruchu. Na podstawie tego badania pojazdu można dowiedzieć się, w jakim stanie znajduje się nasz samochód. Przegląd techniczny można przeprowadzić w każdej stacji kontroli pojazdów.

Jak wygląda okresowe badanie techniczne pojazdu?

Gdy zbliża się okres, w którym musimy przeprowadzić okresowe badanie techniczne samochodu, koniecznie należy się odpowiednio do niego przygotować. W tym celu należy wybrać również Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. Stacją zajmującą się sprawdzaniem samochodów pod względem technicznym jest Heron Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów z Przeworska w województwie Podkarpackim.

Samo badanie stanu technicznego pojazdu złożone jest z trzech etapów. Na początku dokonuje się identyfikacji auta, następnie sprawdza się dodatkowe wyposażenie, a na sam koniec ocenia się stan techniczny podzespołów i układów, w które wyposażony jest samochód. Identyfikowanie pojazdu polega na sprawdzeniu jego numeru VIN, a także zgodności z dowodem rejestracyjnym. Oglądanie pojazdu wykonuje się w celu sprawdzenia, czy korzystanie z samochodu jest bezpieczne.

Sprawdzanie stanu technicznego pojazdów obejmuje kontrolę:

      ·        układu kierowniczego,

      ·        układu wydechowego,

      ·        układu hamulcowego,

      ·        oświetlenia,

      ·        zawieszenia,

      ·        nadwozia,

      ·        silnika,

      ·        wyposażenia obowiązkowego,

      ·        elementów bezpieczeństwa,

      ·        stanu opon.

Diagnosta przeprowadzający badanie sprawdza działanie wszystkich wyżej wymienionych części pojazdu oraz odnotowuje wszelkie usterki, luzy i niesprawności w pojeździe.

Ile kosztuje badanie techniczne i co robić w przypadku wykrycia usterki?

W przypadku, gdy w trakcie okresowego badania technicznego diagnosta znajdzie jakieś usterki, zakwalifikować je można do którejś z trzech grup. Usterki dzieli się na:

      ·        stwarzające zagrożenie,

      ·        istotne,

      ·        drobne.

W przypadku zauważenia drobnych usterek w pojeździe, pracownik przeprowadzający badanie samochodu może dopuścić auto do dalszego ruchu, jednakże właściciel pojazdu musi naprawić te uszkodzenia. Gdy podczas okresowego badania technicznego wykryte zostaną w aucie poważniejsze usterki, kwalifikujące się jako istotne lub stwarzające zagrożenie, diagnosta wyda negatywną decyzję dotyczącą stanu technicznego samochodu i nie dopuści takiego pojazdu do ruchu. Dodatkowo zatrzymany zostanie dowód rejestracyjny. Dopiero naprawa uszkodzeń i ponowne przejście przez badanie techniczne zakończone pozytywnym wynikiem skutkować będzie dopuszczeniem auta do ruchu drogowego.

Cena przeglądu technicznego uzależniona jest od rodzaju badanego pojazdu. W przypadku samochodów osobowych wynosi niecałe 100 zł. Mniej płaci się za badanie techniczne motocykla i ciągników rolniczych. Koszt przeprowadzenia takich badań technicznych wynosi nieco ponad 60 zł.