Jaką rolę odgrywa spedycja w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa?

Materiał partnera
2019-05-30
Ładunek w transporcie

Działalność produkcyjna wymaga koordynacji wielu procesów, niejednokrotnie zachodzących równocześnie. Do zakładu dostarczane są surowce i inne potrzebne artykuły, gotowe produkty muszą natomiast zostać przetransportowane – do kontrahentów, klientów, sklepów lub innych miejsc. To, jak sprawnie ów przewóz następuje, często dyktuje tempo pracy całej firmy.

Co obejmuje spedycja?

Spedycja to, mówiąc ogólnie, działalność polegająca na organizowaniu przewozu towarów. Może być prowadzona na podstawie odpowiednich licencji, które wskazują również jej zakres – zazwyczaj krajowy i międzynarodowy. Firma W&A zajmuje się planowaniem oraz realizacją transportu zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

Usługi spedycyjne podzielić możemy na dwie grupy. Pierwsza to zadania, które spedytor wykonuje, druga obejmuje czynności przez niego organizowane. W zakresie spedycji właściwej, a więc działań podejmowanych przez firmę spedycyjną, leży:

 • przyjmowanie zleceń spedycyjnych,
 • udzielanie porad związanych z organizacją spedycji,
 • wybór środka transportu,
 • zawieranie umów o przewóz,
 • ubezpieczenie ładunku,
 • sporządzanie dokumentacji transportu,
 • odbiór przesyłki od nadawcy,
 • przygotowanie ładunku do transportu,
 • nadanie przesyłki wybranym środkiem transportu wraz z odpowiednią dokumentacją,
 • odbiór przesyłki wraz z dokumentacją,
 • odprawa celna,
 • przekazanie towaru odbiorcy.

Spedytor odpowiada też za organizację dowozu, odwozu, przewozu, załadunku, wyładunku i przeładunku. W wielu przypadkach firmy spedycyjne posiadają własną flotę odpowiednio przystosowanych pojazdów, mogą jednak współpracować w tym zakresie z innymi firmami transportowymi.

Spedycja a działalność firmy

Transport towarów jest częścią działalności wielu firm, a w szczególności zakładów produkcyjnych. Przewóz surowców, części czy innych elementów to często główny warunek sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bez potrzebnych materiałów niemożliwa jest produkcja, a bez produktów nie można dokonać sprzedaży.

Z tego właśnie powodu tak kluczowe znaczenie ma tu logistyka, której częścią jest właśnie spedycja. Wybór odpowiedniej firmie, której powierzymy organizację transportu, wpłynie na jakość usług świadczonych też przez nas. W tej kwestii zaufać należy jedynie specjalistom, którzy będą w stanie opracować dla nas optymalny plan.

Przede wszystkim liczy się tutaj doświadczenie oraz terminowość. Nie powierzymy tak ważnego zadania firmie, która dopiero co stawia pierwsze kroki w branży – tu liczy się umiejętność znalezienia najlepszych rozwiązań, która bez dobrej znajomości rynku jest niemożliwa. Istotne jest też profesjonalne podejście i kontakt między nami a spedytorem. O wszystkich działaniach związanych z naszym ładunkiem powinniśmy być na bieżąco powiadamiani. Da to nam gwarancję, że transport realizowany jest zgodnie z ustaleniami, w sposób bezpieczny.