Dbałość o czystość naszego otoczenia jest obowiązkiem wszystkich ludzi. Ważne jest to nie tylko to, aby śmieci wyrzucać w miejsca do tego przeznaczone, ale też, by stosować się do przepisów nakazujących segregację. Niestety obie te kwestie są często ignorowane, co więcej, tworzone są dzikie wysypiska, które stanowią zagrożenie dla zwierząt i środowiska. Dowiedz się, jakie kary grożą za wywóz śmieci do lasu.

Czystość w lesie

Lasy są cenne nie tylko ze względu na drewno, które oferują, ale również z powodu znaczenia, jakie mają dla turystyki i ekosystemu. Zapewniają schronienie wielu gatunkom zwierząt, są źródłem tlenu oraz celem wielu wycieczek krajoznawczych. Mamy obowiązek je chronić, a możemy to robić poprzez przestrzeganie zasad ustalonych przez Dyrekcję lasów Państwowych i egzekwowanych przez lokalne nadleśnictwa.

W praktyce oznacza to korzystanie z lasów zgodnie z ich przeznaczeniem. Wydaje się to oczywiste, jednak nie dla wszystkich. Często popełniane są wykroczenia w postaci kradzieży drewna czy też wjeżdżania do lasu samochodem – oba czyny karane są mandatami. Największy problem stanowi jednak wywóz śmieci. Na dzikie wysypiska trafiają nieczystości stałe z gospodarstw domowych, ale znaleźć można tam elektrośmieci, odpady z budowy, a nawet stare meble. Wszystko to stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia zwierząt leśnych.

Grzywna za wywóz śmieci do lasu

Podstawę prawną nałożenia kary za wywóz odpadów do lasu stanowi kodeks wykroczeń, a dokładnie artykuł 162, który mówi, że każdy, kto zanieczyszcza glebę, wodę, wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę i zanieczyszcza las na inne sposoby, podlega karze grzywny lub nagany. Natomiast każdy, kto w lesie składuje, zakopuje, zatapia czy odprowadza do gruntu nieczystości, może zostać ukarany grzywną lub aresztem – od 5 do 30 dni. W drugim przypadku orzekana jest także nawiązka, czyli kara finansowa w wysokości równej kosztom usunięcia i zneutralizowania odpadów lub też przywrócenia środowiska do stanu przed zanieczyszczeniem. W przypadku zanieczyszczania lasu odpadami nawiązka może zostać nałożona.

Bezpieczny wywóz śmieci

Najlepszym rozwiązaniem jest zatem legalny wywóz odpadów za pośrednictwem firm zajmujących się tą właśnie pracą. Nie tylko dbamy o środowisko, ale nie musimy też samodzielnie martwić się o wywożenie odpadów. Firmy takie jak Skojan regularnie zabierają śmieci z gospodarstw domowych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

W przypadku odpadów mniej typowych – na przykład powstałych po generalnym remoncie – powinniśmy zdecydować się na wynajem kontenerów lub pojemników, w których składowane będą odpady, a następnie wywożone na właściwe wysypiska śmieci.