Produkty takie jak na przykład pasze, zboże, kruszywa lub cukier zalicza się do sypkich, a ich transport wymaga specjalnie przystosowanej floty samochodowej. Musi ona spełniać nie tylko restrykcyjne wymagania w zakresie higienicznego przewozu, ale również odpowiedniego zabezpieczenia produktów przed zmianą ich właściwości na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych.

Rodzaj pojazdu

Przewóz towarów drogą lądową przy pomocy specjalnie przystosowanych do tego samochodów jest najczęstszą formą w branży spedycyjnej. Do materiałów sypkich zalicza się między innym żwir, piasek oraz inne kruszywa budowlane, jak również zboże, paszę i artykuły spożywcze —  cukier, mąkę. Każdy z tych wyrobów ma inne właściwości i wymaga nieco odmiennych warunków przewozu. Często wykorzystuje się w tym celu specjalne cysterny z silosami, które mogą być wyposażone w jedną lub więcej komór. Rozładunek umożliwia lej zsypowy bądź podnośnik hydrauliczny, który unosi zbiornik i go przechyla. Cięższe materiały budowlane są raczej transportowane samochodami typu wywrotka, czyli ciężarówkami z samowyładowczym nadwoziem tylno- lub bocznozsypowym. W przypadku artykułów wcześniej konfekcjonowanych można je bez problemu umieścić na naczepie pokrytej plandeką, nazywanej często firanką.

Zabezpieczenie ładunku

Bez względu na to, jaki rodzaj pojazdy będzie wykorzystywanych do transportu materiałów sypkich, należy je zabezpieczyć przed wpływem wilgoci i innych czynników zewnętrznych. Przede wszystkim są one bardzo podatne na zbrylanie się, nawet te umieszczone w pojedynczych opakowaniach. Stąd też istotne jest kontrolowanie parametrów wilgotnościowych, panujących w silosie lub naczepie z plandeką. Firmy zajmujące się przewozem tego rodzaju towarów, jak na przykład firma spedycyjna Spedwit, mają odpowiednio wyposażoną pod tym względem flotę, Kolejną kwestią, o którą należy zadbać, szczególnie w przypadku wykorzystania samochodów typu wywrotka, to uniemożliwienie pylenia się i wypadania towaru z nadwozia. Takie zjawisko stanowi przede wszystkim zagrożenie dla innych uczestników ruchu na drodze.

Utrzymanie czystości

Poza oczywiście dobrym stanem technicznym pojazdu, niebagatelną rolę odgrywa również właściwe utrzymanie przestrzeni, w których transponowane są materiały sypkie. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku pasz, zboża lub artykułów żywnościowych. Higieniczne warunki transportu są narzucone odgórnie, a więc po każdym kursie, przed ponownym załadunkiem muszą być dokładnie oczyszczone z pozostałości po poprzedniej zwartości. Niedopuszczalne jest zagrzybienie silosu bądź zmieszanie się dwóch różnych kruszyw na nadwoziu samowyładowczym. Towar dowożony do klienta musi dotrzeć w nienaruszonym staniem, zachowując wszelkie swoje właściwości, które będą świadczyć o jego pełnowartościowości.