Firmy transportowe i logistyczne w okresie stanu epidemii koronawirusa odpowiadają za dostarczenie do sklepów i innych punktów sprzedaży produktów niezbędnych do codziennego funkcjonowania zamkniętym w kwarantannie obywatelom. Firmy te, wskutek szybkiego rozprzestrzeniania się COVID-19 zobowiązane są jednak do przestrzegania określonych zaleceń w trakcie pracy, co pomoże powstrzymać pochód choroby. Wskazane są one przez Ministerstwo Rozwoju, które przygotowało je we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Na co trzeba zwracać uwagę?

Odpowiedzialność pracowników administracji i biura

Pracownicy biurowi i administracyjni firm transportowych są w praktyce odpowiedzialni za planowanie i realizację zapobiegania dalszej transmisji koronawirusa na terenach zakładów pracy, muszą więc wdrażać w życie zalecenia wskazane przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego. By zminimalizować ryzyko zakażenia, zobowiązani są oni do proponowania klientom i kontrahentom kontaktu z firmą przy pomocy środków teleinformatycznych. Analogiczne zalecenia dotyczą również sposobu dokonywania płatności – należy proponować bezgotówkowe metody rozliczenia. W przypadku niemożliwości uniknięcia kontaktu osobistego trzeba przestrzegać zachowania od rozmówcy wymaganego dystansu (1,5 m).

Wobec pozostałych pracowników firmy, gości i innych osób przebywających na terenie zakładu pracownicy administracyjni mają obowiązek zapewnienia bezpiecznej pracy i pobytu w higienicznych warunkach oraz obowiązek prowadzenia działań informacyjnych, mających na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia się wirusem SARS-CoV-2. Działania te mają polegać mają na przypominaniu o konieczności regularnego mycia lub dezynfekcji rąk; zakład pracy powinien również zapewnić wszystkim znajdującym się na jego terenie dostęp do bieżącej wody, mydła i środków odkażających. Dozowniki z żelem lub płynem do dezynfekcji (zawartość alkoholu powinna wynosić przynajmniej 60%) mają być ustawione w widocznych miejscach, a ich zawartość musi być cyklicznie uzupełniana.

Konieczne jest również wywieszenie plakatów informacyjnych ze wskazaniem sposobu poprawnego mycia i dezynfekcji rąk – plakaty mają być wyeksponowane w widocznych miejscach. Niezbędne jest szerokie upowszechnianie wiedzy z zakresu BHP i wspieranie samoświadomości wśród wszystkich pracowników, szczególnie na temat używania rękawiczek ochronnych, dezynfekcji urządzeń i narzędzi pracy oraz pojazdów i ich narażonych na kontakt z zarażoną osobą części: kierownicy, klamek, elementów desek rozdzielczych etc. Systematyczna dezynfekcja i podwyższona dbałość o higienę powinny również objąć powierzchnie dotykowe w biurach i magazynach, a także w pomieszczeniach do higieny osobistej – łazienkach i toaletach.

Odpowiedzialność innych pracowników i kierowców

Co do obowiązków i odpowiedzialności pracowników fizycznych firm logistycznych, transportowych, magazynowych oraz samych kierowców, to zobowiązani są oni w miarę możliwości używać rękawic ochronnych podczas pracy, utrzymywać bezpieczną odległość od swoich rozmówców, a w razie kichania lub kaszlu zakrywać usta i nos zgiętym łokciem albo chusteczką, którą po użyciu powinni jak najszybciej zutylizować do zamkniętego kosza, po czym umyć ręce mydłem i wodą, ewentualnie dokładnie odkazić je przy pomocy środka dezynfekującego z alkoholem. Jeśli trzeba, mogą, a nawet powinni oni zwracać uwagę współpracownikom, by nie kasłali i kichali w ich kierunku. Muszą także zwrócić szczególną uwagę, by NIE dotykać dłońmi twarzy, zwłaszcza w okolicy ust, nosa i oczu.